Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nasadzenia na Rynku Głównym, zwiększanie lesistości

Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza omawiali na posiedzeniu „zielony” budżet miasta na 2023 r.

Fot. pixabay.com

- Zgodnie z jednym z projektów z budżetu obywatelskiego, który wygrał w tegorocznej edycji, planowane są nasadzenia drzew wokół Rynku Głównego. W przyszłym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenia, tak aby w 2024 roku drzewa zostały posadzone – tłumaczył radnym zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Jarosław Tabor. Płyta Rynku Głównego jest ciężkim terenem do sadzenia drzew, choćby ze względu na dużą ilość betonu. - Na pewno będzie trzeba będzie fragmentarycznie  ściągnąć nawierzchnię. Dużo pracy przed nami, ale myślę że się uda, zgodnie z głosowaniem w budżecie obywatelskim większość krakowian opowiedziała się za modernizacją rynku – dodawał dyr. Tabor.

Budżet na wydatki inwestycyjne na przyszły rok to ok. 68 mln 200 tys. zł, z czego środki własne miasta oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego to ok. 51 mln zł. Pozostała kwota to środki pochodzące z funduszy zewnętrznych. - Rozpoczynamy również zupełnie nową inwestycję związaną z budową Parku rzecznego wzdłuż Strugi Bronowickiej i Parku Tetmajera. Jest to inwestycja w dużej mierze finansowana ze środków pochodzących z Polskiego Ładu. W tym roku zostanie zawarta umowa, natomiast konkretne działania planowane są na rok przyszły. Pozostałe pozycje wśród zadań inwestycyjnych to są drobniejsze zadania, na które zostały zabezpieczone środki wyłącznie na umowy już zawarte – mówił Jarosław Tabor.

Radny Jan Stanisław Pietras poruszył temat związany z zalesianiem terenów, które jest realizowane w ramach środków bieżących. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje przeznaczyć na ten cel 2-3 mln zł na realizację nasadzeń, z uwagi na niewielkie powierzchnie, którymi dysponuje Gmina Miejska Kraków do zalesienia. Radny zwrócił uwagę, że żeby był widoczny jakikolwiek efekt nasadzeń w ramach Programu Zwiększania Lesistości, powinna być przeznaczona na ten cel  kwota rzędu 20 mln zł. – Niestety, nie ma to przełożenia na budżet z uwagi na konieczność wykupu terenów pod zalesienia, gdyż zwiększanie lesistości odbywa się nie przez nasadzenia, tylko głównie przez wykupy terenów – tłumaczył Jarosław Tabor.

Radni poruszyli także m.in. tematy: zagospodarowania terenu pod Kopcem Krakusa, ogrodu społecznego przy ul. Drożdżowej oraz samolotu znajdującego się przy ul. Księcia Józefa i zagospodarowania jego otoczenia.

 

 

pokaż metkę
Autor: KT
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-11-24
Data aktualizacji: 2022-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź