Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sprawie statutu Rady Krakowskich Seniorów

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad.

Fot. pixabay.com

Jednym z nich był projekt uchwały w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (druk nr 3077). 25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Kadencja Rady trwa 3 lata. W związku z kolejną kadencją Rady Krakowskich Seniorów w projekcie uchwały w sprawie jej powołania przedstawiono zmiany dotyczące kręgu osób, które mogą dokonywać wyboru. Doprecyzowano też m.in. kwestie związane z nieobecnością wiceprzewodniczących przewodniczących i sekretarza. Wszystkie szczegółowe zmiany przedstawiono w uzasadnieniu do druku. Treść statutu Rady Krakowskich Seniorów nie ulega zmianie – tłumaczył zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mateusz Płoskonka. Dodawał, że kadencja członka zarządu jest tożsama z kadencją rady, a członkiem Rady można być wybranym nieprzerwanie na trzy kadencje.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (druku 3089); udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej pn.”Dzienny Dom Opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” (druk 3071); Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2026 (druk 3091) oraz ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2023 r. (druku 3061).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-11-22
Data aktualizacji: 2022-11-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź