Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zaprojektuj krakowski plakat świąteczno-noworoczny

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza do udziału w I edycji konkursu na Krakowski Plakat Świąteczno-Noworoczny. Konkurs ma charakter otwarty, a do udziału mogą przystąpić samodzielni autorzy i autorki w wieku 15+ lat, w tym m.in. uczniowie, studenci, zawodowi artyści plastycy i graficy oraz inne zainteresowane osoby.

Fot. materiały prasowe

W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł. Dodatkowo organizator planuje ekspozycję nagrodzonej/nagrodzonych prac w krakowskiej przestrzeni publicznej na przełomie grudnia i stycznia.

Praca konkursowa (przygotowana w wersji cyfrowej) ma mieć formę plakatu B1 o tematyce świąteczno-noworocznej, osadzonego w kontekście krakowskim. Integralną częścią powinno być hasło, czyli życzenia świąteczne i/lub noworoczne.

Kompletne zgłoszenia (praca konkursowa w pliku cyfrowym, wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami) należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 8 grudnia:

  • przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków lub złożyć w siedzibie Organizatora (recepcja Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pon. - pt. w godz. 8.00-20.00). Praca konkursowa w pliku cyfrowym oraz skany/zdjęcia wypełnionych i podpisanych załączników do regulaminu nr 1 i nr 2 powinny być zapisane na nośniku cyfrowym (CD, DVD, prendrive, karta SD, dysk przenośny). Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs na plakat”

lub

  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: plakat@cmjordan.krakow.pl, w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs na plakat”. Łączny rozmiar wiadomości nie może przekraczać 35 MB. Do maila z pracą konkursową w pliku cyfrowym należy dołączyć skany lub zdjęcia wypełnionych i podpisanych załączników nr 1 i nr 2 do regulaminu.

Komisja konkursowa wybierze laureatów, oceniając oryginalność pomysłu, walory artystyczne i estetyczne prac oraz ich adekwatność do tematu konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia.

Szczegółowe i pełne informacje na temat konkursu są zawarte w regulaminie, dostępnym na stronie cmjordan.krakow.pl (zakładka „Konkursy i festiwale”).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-17
Data aktualizacji: 2022-12-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź