Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni rozpoczynają prace nad budżetem miasta

Radni otrzymali projekt budżetu Krakowa na 2023 rok. Wydatki miasta sięgnąć mają 7 mld 823 mln zł, w tym 6 mld 195 mln zł to realizacja bieżących zadań, a 1 mld 628 mln zł – środki na inwestycje. Jak krok po kroku wyglądają prace nad budżetem? Odpowiedź poniżej.

Fot. pixabay.com

Do 15 listopada każdego roku Prezydent Miasta Krakowa opracowuje projekt budżetu i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazuje Radzie Miasta Krakowa. Kolejny etap w harmonogramie prac nad uchwałą budżetową to zgłaszanie opinii przez poszczególne komisje Rady Miasta Krakowa oraz poprawek do projektu budżetu komisji, klubów i radnych Miasta (do 12 grudnia). Poprawki te muszą być zbilansowane i dla proponowanych zwiększeń wydatków wskazywać źródła pozyskiwania środków. Następnie Komisja Budżetowa dokonuje analizy i zajmuje ostateczne stanowisko wobec zgłoszonych zbilansowanych poprawek (do 16 grudnia). Prezydent Miasta ewentualnie dostarcza Radzie Miasta autopoprawkę do projektu budżetu (ma na to czas do 19 grudnia) oraz zestawienie zgłoszonych zbilansowanych poprawek nieprzyjętych w autopoprawce Prezydenta. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. powinno odbyć się podczas sesji 7 grudnia, a sam dokument powinien zostać uchwalony podczas ostatniej w tym roku sesji, która zaplanowana została na 21 grudnia.

Projekt budżetu na 2023 druk nr 3087

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-11-16
Data aktualizacji: 2022-11-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź