Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kredyt dla szpitala - z posiedzenia komisji zdrowia

Szpital Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Wymagalne zobowiązania na koniec września wyniosły 20 mln zł, natomiast niezapłacone należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane przez szpital usługi wynoszą 31 mln zł.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

- Szpitalowi brakuje 500 tys. zł miesięcznie, by zbilansować budżet. Powodem tej sytuacji jest obowiązująca od lipca tego roku ustawa o wzroście wynagrodzeń za płace (pisaliśmy o tym tutaj), ale także stale rosnące koszty utrzymania oraz inflacja – tłumaczyła radnym dyrektor szpitala Renata Godyń-Swędzioł.

Dyrektor placówki wraz z Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala zawnioskowali do prezydenta o poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 22 mln zł, który pomoże szpitalowi przetrwać trudny czas. Technicznie byłoby to zwiększenie kredytu zaciągniętego w tym banku przez szpital w 2015 r., ale na lepszych warunkach finansowych.

Aby placówka mogła zaciągnąć takie zobowiązanie konieczna jest zmiana uchwały budżetowej w zakresie zwiększenie limitów poręczeń dla Prezydenta Miasta Krakowa. Dopiero wtedy prezydent może  dokonać poręczenia kredytu dla szpitala.

– Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia płacił regularnie nie byłoby potrzebne zaciąganie kredytu. Podjęliśmy kroki w celu odzyskania należnych szpitalowi pieniędzy z NFZ-u. Za 2018 i 2019 rok otrzymaliśmy już 4 mln zł. Pierwsza rozprawa sądowa z NFZ-em odbędzie się w marcu 2023 r., walczymy o zwrot 2 mln 600 tys. zł. za 2018 rok - informowała radnych dyrektor szpitala Renata Godyń-Swędzioł.

Poza zaciągnięciem kredytu w celu poprawy sytuacji finansowej szpital planuje przeprowadzić restrukturyzację osobową oraz pozyskać dodatkowe przychody w związku z poszerzaniem swojej działalności leczniczej.

Michał Marszałek, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Krakowa zwracał uwagę radnych, że sytuacja w miejskich szpitalach jest trudna permanentnie od 1 stycznia 1999 r., kiedy to miasto przejęło nadzór nad tymi jednostkami - Każdy rok obrachunkowy, który kończy działalność roczną trzech placówek miejskich wskazuje na znaczne ich niedofinansowanie. A za finansowanie placówek odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezydent przedstawiał kolejnym ministrom zdrowia ocenę finansową szpitali miejskich, natomiast wnioski wynikające z tej oceny są permanentnie pomijane w zakresie zmian finansowania szpitali publicznych – mówił Michał Marszałek. 

Przewodniczący komisji Lech Kucharski zaproponował, by Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o natychmiastową pomoc (zabezpieczenie poręczenia kredytu przez prezydenta) dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza. Radni przyjęli wniosek jednomyślnie.  

Radna Alicja Szczepańska zaproponowała natomiast, by komisja przygotowała rezolucję do Premiera RP o jak najszybsze spłacenie zobowiązań względem szpitali miejskich. Tym tematem radni zajmą się na kolejnych posiedzeniach komisji.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2022-2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków".

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-11-09
Data aktualizacji: 2022-11-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź