Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią

Kraków sfinansuje kwotą 10 mln zł budowę dwukilometrowego odcinka podwyższenia brzegów rzeki w Bieżanowie. Odpowiedzialne za gospodarowanie wodami na terenie kraju Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zrealizuje to zadanie dzięki środkom przekazanym przez miasto. Planowane zakończenie prac to grudzień 2022 r. Równolegle powstają kolejne zbiorniki na Serafie i Malinówce, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców w czasie intensywnych opadów deszczu.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Nowa inwestycja przeciwpowodziowa na terenie Bieżanowa będzie zbudowana z wodoszczelnych, winylowych grobli na brzegach Serafy. Urządzenia zostaną zamontowane tak, aby zwiększyć odcinkowo pojemność koryta w obszarze zabudowanym. Montaż grodzic winylowych na prawym brzegu Serafy w rejonie osiedla Złocień oraz obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów, poprawi poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców.

Całość zadań poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Starego Bieżanowa będzie realizowane w następujący sposób:

  • budowa czterech suchych zbiorników retencyjnych – PGW Wody Polskie
  • wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie
  • wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo, obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów, w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków

 

Wykonanie 420-metrowego muru z grodzic winylowych na prawym brzegu w rejonie osiedla Złocień przez PGW Wody Polskie kosztowało około 2 mln zł. Prace zostały już zakończone. Z kolei planowana budowa grodzic winylowych odcinkowo, obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów, którego budowę pokryje Gmina Miejska Kraków, pochłonie 10 mln zł. Wysokość obwałowania z grodzic wyniesie od 50 centymetrów do 1 metra.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zawartemu 11 lutego porozumieniu pomiędzy GMK a PGW WP, które dotyczyło współfinansowania zadania. Gmina Miejska Kraków zobowiązała się również do wsparcia merytorycznego i technicznego na etapie przygotowania inwestycji.

Zmiany, które obserwujemy w ostatnich latach, zwłaszcza w okresie letnim są tak szybkie, a ich konsekwencje – powodzie i susze – tak dotkliwe, że podjęcie działań ochronnych, w postaci budowy podwyższeń i wałów grodziowych na obszarach zurbanizowanych, jest konieczne. Budowa grodzic to kolejny obszar współpracy pomiędzy Miastem Kraków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w którego kompetencjach pozostaje zwierzchnictwo nad rzekami.

Grodzice i zbiorniki zwiększą bezpieczeństwo

Nowa infrastruktura pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów koryta rzeki oraz poprawi bezpieczeństwo spływu wód wezbraniowych. – To kolejny przykład bardzo dobrej współpracy. Wcześniej Miasto pomogło w realizacji zbiornika przy ul. Lipowskiego, przekazaliśmy m.in. działkę pod budowę suchego zbiornika retencyjnego na Serafie – zaznaczył prezydent Jacek Majchrowski. Wartość zrealizowanej wówczas inwestycji wyniosła ponad 14 mln zł, z czego 11 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Planowane zakończenie budowy kolejnych czterech kolejnych zbiorników, realizowanych przez Wody Polskie: Malinówka I, II, III oraz Serafa II, przy równoległym podwyższeniu obwałowań można założyć, że przepływy powodziowe spadną z 27,2 m³/s na wlocie do zbiornika do 10,4 m³/s poniżej zbiornika.

Tych pięć suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwa na rzece Serafie i trzy na potoku Malinówka, będzie miało ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3.

– Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować polskie miejscowości do nasilających się przez zmiany klimatu powodzi. Mając świadomość, że zjawisko to w bardzo krótkim czasie może spowodować duże straty dla społeczeństwa, inwestujemy w rozwiązania, które zabezpieczą mieszkańców przed jego skutkami. Przy okazji chciałbym podziękować Miastu Kraków za owocną współpracę w tej sprawie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią
pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-10-24
Data aktualizacji: 2022-11-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź