Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podjęte uchwały i rezolucje, czyli podsumowanie 95. sesji

Podczas sesji radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie gospodarowania mieniem, w szczególności w zakresie działań mieszkaniowych i działań w zakresie sprzedaży i nabywania gruntów w latach 2015-2022. W pierwszym czytaniu procedowali też projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków, który pod obrady przedłożyła grupa mieszkańców Krakowa.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Po dyskusji w sprawie wyżej wspomnianego projektu uchwały według druku nr 2956 radni zadecydowali, że autopoprawki do projektu uchwały składać można do 24 października, natomiast poprawki – do 25 października.

Radni przyjęli trzy rezolucje: w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie, w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2023 - Rokiem Włodzimierza Tetmajera oraz w sprawie rozbudowy systemu monitoringu rzek i powszechnego udostępnienia informacji o stanie rzek w Polsce. Projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek procedowany był podczas pierwszego czytania.

Radni zadecydowali o  zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”, a projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” - etap B, podetap B15 oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” - etap B, podetap B3 – zostały wycofane z dalszego procedowania.

Kolejna zwykła sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 12 października. Natomiast w najbliższą środę, 5 października  o godz. 12 odbędzie się sesja uroczysta z okazji wręczenia brązowych medali Cracoviae Merenti prof. Jackowi Purchli oraz prof. Andrzejowi Białasowi.

Podsumowanie obrad 95. sesji

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-09-29
Data aktualizacji: 2022-09-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź