Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wszczęto procedurę wpisania do rejestru zabytków

Między innymi o aktualnej sytuacji nieruchomości zlokalizowanej na os. Teatralnym 19 mowa była na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Beton, budowa
Fot. Pixabay.com

Informacja ta przedstawiana była na Komisji na wniosek radnego Włodzimierza Pietrusa.

Sprawa ciągnie się od roku 2007, kiedy to inwestor otrzymał pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę nieruchomości, która wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Okoliczni mieszkańcy obawiali się, że budynek dawnej stołówki Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego po przebudowie będzie wyższy od okolicznych nieruchomości.

W 2018 roku Prezydent Miasta Krakowa stwierdził wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na to, że prace budowlane zostały przerwane na 5 lat, do decyzji tej przychylił się Wojewoda Małopolski. Inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, została ona oddalona. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA oraz zaskarżoną decyzję dotyczącą wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Sąd wskazał, że zebrany materiał dowodowy w sposób niewystarczający uzasadnia decyzję o wygaszeniu.  

Radny Stanisław Moryc pytał, czy dowody przedstawione przez mieszkańców sprzeciwiających się nadbudowie będą brane pod uwagę przy ponownie przeprowadzonym postępowaniu. – Każda osoba dysponująca wiarygodnymi dowodami w tej sprawie będzie je mogła przedstawić. Nie może to być jednak słowo przeciwko słowu – odpowiadała Dorota Zaucha-Rybka, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Ważną informację przekazała radnym Dominika Jarosz z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. – 12 września Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku na os. Teatralnym 19 do rejestru zabytków. Od momentu wszczęcia postępowania do jego ostatecznego zakończenia nie można w budynku prowadzić prac restauratorskich, konserwatorskich, robót budowlanych, ani innych, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji zabytku lub zmiany jego wyglądu – mówiła Dominika Jarosz.

Z kolei radny Łukasz Maślona pytał, czy organizacje pozarządowe mogą być stroną w postępowaniu. – Każdy taki wniosek, jeśli wpłynie, będzie rozpatrywany indywidualnie – mówiła Dorota Zaucha-Rybka.

pokaż metkę
Autor: Łukasz Nowakowski
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-09-27
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź