Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Na konwencie o sprawach ważnych dla dzielnic

26 września w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Podczas spotkania przewodniczący dzielnic wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Rafałem Komarewiczem, który jest również Przewodniczącym Konwentu, oraz m.in. dyrektorami wydziałów UMK rozmawiali o:

• realizacji zadań dzielnicowych w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa

• polityce miasta dotyczącej osób z niepełnosprawnościami

• „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”

• udostępnianiu informacji publicznej przez jednostki pomocnicze miasta Krakowa.

Zalążkiem Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic, które rozpoczęły się jeszcze w roku 1993. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego – zwanego Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa. Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa, szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb, co daje okazję do bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy.

Zespół Konsultacyjny do spraw Dzielnic, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 358/2017 z 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami ( Zarządzenie nr 181/2019 z 30 stycznia 2019 r. )

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-09-22
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź