Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwały i rezolucje, czyli podsumowanie 94. sesji RMK

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dyskusja o kolejnym etapie remontu ul. Królowej Jadwigi, rezolucja w sprawie wprowadzenia programu wsparcia Krakowski Senior 80+ - tym m.in. zajmowali się radni podczas 94. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Radni uchwali miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Siewna”, „Kapelanka” oraz „Kazimierza Wielkiego”. Natomiast projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze” został zdjęty z porządku obrad.

Radnym przedstawione zostały informacje Prezydenta Miasta Krakowa na temat: działań Miasta wobec organu prowadzącego sieć przedszkoli „Pod Magnolią” oraz na temat przebiegu kolejnego etapu remontu ul. Królowej Jadwigi i proponowanych przez Miasto rozwiązań komunikacyjnych w okresie trwania tych prac.

Przyjęta przez radnych rezolucja dotyczy wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków programu wsparcia Krakowski Senior 80+. Radni przyjęli też projekt uchwały autorstwa Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa oraz projekt uchwały autorstwa klubu radnych Platforma.Koalicja Obywatelska w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2023. Natomiast projekt uchwały autorstwa klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska dotyczący zmian w uchwale z 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna” został wycofany z dalszego procedowania.

Radni podjęli 50 uchwał, jedną rezolucję, a 7 projektów uchwał procedowali podczas pierwszych czytań.

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się 28 września, natomiast 5 października o godz. 12.00 odbędzie się sesja uroczysta z okazji wręczenia brązowych medali Cracoviae Merenti prof. Jackowi Purchli oraz prof. Andrzejowi Białasowi.

Podsumowanie 94. sesji RMK

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-09-15
Data aktualizacji: 2022-09-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź