Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ostatnie trzy etapy prac przy ul. Krupniczej

Ulica Krupnicza, na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego, przechodzi metamorfozę. Ze względu na złożoność działań, w tym m.in. badania archeologiczne, wzmocnienie podłoża i przebudowę sieci gazowej, termin oddania ulicy mieszkańcom uległ zmianie. Przed nami ostatnie trzy etapy jej rewitalizacji. Zakończenie prac zaplanowano na koniec kwietnia.

ulica Krupnicza wizualizacja 3
Fot. materiały prasowe

Ostatnie trzy etapy prac

Ze względu na złożoność prac rewitalizacja uległa wydłużeniu. Pierwotny termin oddania ulicy do użytku wyznaczono na II połowę grudnia 2022 r. Nie został on jednak dotrzymany, ponieważ prace wykonywane pod ziemią wymagały dodatkowych nakładów czasowych. Dopiero ich zrealizowanie pozwoliło przejść do etapu samej przebudowy ulicy. Pod ziemią wykonywano badania archeologiczne oraz prace przy sieci gazowej i elektroenergetycznej.

30 kwietnia – to dzień, w którym planowane jest zakończenie prac przy powstawaniu zielonej Krupniczej. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez osoby zarządzające budową, możliwe jest wcześniejsze udostępnienie odcinka pomiędzy ul. Podwale a Loretańską. Jest to jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych. Przewiduje się, że udostępnienie tego odcinka będzie możliwe ok. 10 marca.

Widać, że prace postępują. Piesi mogą już korzystać z fragmentu nowej nawierzchni ułożonej przy Teatrze Bagatela.

Planowane zakończenie prac i udostępnienie części ulicy:

  • I etap – odcinek pomiędzy ul. Podwale a wjazdem do parkingu przy ul. Krupniczej 4 – do 10 lutego
  • II etap – odcinek od wjazdu na parking przy ul. Krupniczej 4 do ul. Loretańskiej – do 10 marca
  • III etap – odcinek od ul. Loretańskiej do ul. Szujskiego – do 30 kwietnia.

Co miało wpływ na opóźnienie?

  • prace związane z przebudową infrastruktury technicznej nieujętej w projekcie rewitalizacji ulicy, tj. przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej, obu wraz z przyłączami
  • prace archeologiczne trwające sześć tygodni, które całkowicie uniemożliwiły realizację robót budowlanych
  • nieuzyskanie właściwej nośności podbudowy po wykonaniu jej zgodnie z projektem i konieczność wprowadzenia zmian przez projektanta drogowego w trybie nadzoru autorskiego (stabilizacja oraz dwie warstwy georusztu). Wprowadzone rozwiązanie zamienne pozwoliło na uzyskanie wymaganych nośności, ale przyczyniło się do wydłużenia czasu realizacji prac.

– Kiedy wprowadziliśmy wykonawcę do realizacji tego zadania, okazało się, że Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z przepisami, nakazał wykonanie bardzo szczegółowych badań. Te badania nie byłyby konieczne, gdybyśmy tylko odtwarzali nawierzchnię, ponieważ wtedy sięgalibyśmy w głąb jedynie ok. 80 cm. Natomiast przy budowie zbiorników i studni dochodzimy do 3 metrów głębokości. Zatem badania archeologiczne musiały zostać wykonane – mówi Jerzy Marcinko, wiceprezes zarządu MPEC.

– W dodatku prace archeologiczne były realizowane ręcznie, ponieważ nie było możliwości prowadzenia działań mechanicznych. Dodatkowo dostaliśmy zalecenie, żeby odzyskiwać czarną kostkę bazaltową, która będzie w 20 proc. budowlana. Kiedy to zadanie zmierzało do końca, dwa podmioty gospodarcze: zakłady gazownicze i energetyczne uzyskały pozwolenia konserwatorskie na zmianę swoich sieci. Po raz kolejny nastąpiło uzasadnione wydłużenie okresu, tak naprawdę rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych – dodaje Jerzy Marcinko.

Rewitalizację ulicy Krupniczej wspólnie realizują Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Jaka będzie zielona Krupnicza?

Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel jest możliwy do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią. Po kilku latach starań wielu osób, w tym mieszkańców, głosujących za zazielenieniem ulicy Krupniczej w ramach budżetu obywatelskiego, jest już naprawdę blisko do tego, aby marzenia krakowian stały się rzeczywistością.

 

pokaż metkę
Autor: Patrycja Piekoszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-09-15
Data aktualizacji: 2023-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź