Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ostatnie prace przy realizacji zielonej ul. Krupniczej

Ulica Krupnicza, na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego, zmienia swoje oblicze. Teraz odbywa się układanie kostki brukowej oraz wykonywanie podłoża strukturalnego wraz z systemem napowietrzającym pod nasadzenia drzew. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, nową ulicą będziemy spacerować w drugiej połowie grudnia.

ulica Krupnicza wizualizacja 2
Fot. materiały prasowe

Rewitalizację ulicy Krupniczej wspólnie realizują Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadziły budowę i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku 278 metrów. To zadanie wykonano w uzgodnionym wcześniej terminie, czyli od 4 kwietnia do 31 maja. MPEC natomiast zakończył budowę głównego ciepłociągu, tworząc przyłącza do konkretnych budynków. Szereg budynków dostaje teraz ciepło sieciowe zamiast ogrzewania gazowego. Jednym z beneficjentów tego przyłączenia jest Teatr Bagatela.

W związku z intensywnymi pracami pod ziemią, niezbędne było przeprowadzenie badań archeologicznych, co wpłynęło na czas trwania rewitalizacji ul. Krupniczej.

Obecnie wykonywana jest podbudowa (zgodnie z nadzorem projektanta) oraz trwa układanie kostki brukowej. Wykonywane jest także podłoże strukturalne wraz z systemem napowietrzającym pod nasadzenia drzew.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą, zakończenie terminu realizacji przewidziane jest na 21 grudnia 2022 r. Wykonawca informuje jednak, że istnieje ryzyko związane z niedotrzymaniem tego terminu.

Na opóźnienia w realizacji rewitalizacji ulicy miało wpływ kilka elementów, w tym:

  • prace związane z przebudową infrastruktury technicznej nieujętej w projekcie rewitalizacji ulicy, tj. przebudowa sieci gazowej i elektroenergetycznej, obu wraz z przyłączami
  • prace archeologiczne trwające sześć tygodni, które całkowicie uniemożliwiły realizację robót budowlanych
  • nieuzyskanie właściwej nośności podbudowy po wykonaniu jej zgodnie z projektem i konieczność wprowadzenia zmian przez projektanta drogowego w trybie nadzoru autorskiego (stabilizacja oraz dwie warstwy georusztu). Wprowadzone rozwiązanie zamienne pozwoliło na uzyskanie wymaganych nośności, ale przyczyniło się do wydłużenia czasu realizacji prac.

– Kiedy wprowadziliśmy wykonawcę do realizacji tego zadania, okazało się, że Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z przepisami, nakazał wykonanie bardzo szczegółowych badań. Te badania nie byłyby konieczne, gdybyśmy tylko odtwarzali nawierzchnię, ponieważ wtedy sięgalibyśmy w głąb jedynie ok. 80 cm. Natomiast przy budowie zbiorników i studni dochodzimy do 3 metrów głębokości. Zatem badania archeologiczne musiały zostać wykonane – mówi Jerzy Marcinko, wiceprezes zarządu MPEC.

– W dodatku prace archeologiczne były realizowane ręcznie, ponieważ nie było możliwości prowadzenia działań mechanicznych. Dodatkowo dostaliśmy zalecenie, żeby odzyskiwać czarną kostkę bazaltową, która będzie w 20 proc. budowlana. Kiedy to zadanie zmierzało do końca, dwa podmioty gospodarcze: zakłady gazownicze i energetyczne uzyskały pozwolenia konserwatorskie na zmianę swoich sieci. Po raz kolejny nastąpiło uzasadnione wydłużenie okresu, tak naprawdę rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych – dodaje Jerzy Marcinko.

Prace archeologiczne na przebudowywanym odcinku ulicy Krupniczej zostały zakończone. Obecnie prowadzony jest wyłącznie nadzór archeologiczny przy pracach budowlanych. Roboty związane z przebudową podziemnej infrastruktury technicznej również zostały zakończone, z wyjątkiem wykonania przyłączy rur spustowych odprowadzających wody opadowe z dachów kamienic do kanalizacji. Zamontowano także zbiorniki retencyjne.

Zielona Krupnicza

Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez utworzenie wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią. Po kilku latach starań wielu osób, w tym mieszkańców, głosujących za zazielenieniem ulicy Krupniczej w ramach budżetu obywatelskiego, jest już naprawdę blisko do tego, aby marzenia krakowian stały się rzeczywistością.

 

pokaż metkę
Autor: Patrycja Piekoszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-09-15
Data aktualizacji: 2022-12-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź