Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Chcesz mieć wpływ na kulturę miasta? Zgłoś propozycje do Krakowskiego Archipelagu Kultury!

Do piątku, 14 października, można zgłaszać propozycje do Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa – Krakowski Archipelag Kultury, obejmującego m.in. warsztaty i szkolenia dla edukatorów i animatorów kultury oraz współrealizację działań edukacyjnych i animacyjnych z uczestnikami projektu.

Fot. Centrum Kultury Podgórza / materiały prasowe

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 jest wypracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Kulturowej, adresowanego do szerokich grup edukatorów i animatorów kultury pracujących na rzecz interdyscyplinarnie pojmowanej edukacji kulturowej.

Celem programu jest integracja środowisk zajmujących się edukacją kulturową oraz stworzenie przestrzeni kooperacji i rozwoju tej grupy zawodowej poprzez wdrożenie mechanizmu wsparcia łączącego warsztatowe/szkoleniowe podnoszenie kompetencji wraz z rozwojem umiejętności przez samodzielne działania edukacyjne i animacyjne poddane superwizji i mentoringowi.

Grupą docelową są edukatorzy nauczyciele, artyści, instruktorzy, animatorzy zaangażowani w działania instytucji kultury, szkół, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, placówek pomocy społecznej, miejsc aktywności lokalnej, świetlic środowiskowych i innych podmiotów, które są otwarte na współpracę w zakresie edukacji kulturowej, myślą długofalowo o budowaniu swojej tożsamości wśród odbiorców, pragną nieustająco podnosić jakość i standardy działań w tym zakresie.

Punktem wyjściowym dla koncepcji powinny być założenia i rekomendacje wynikające z raportu „Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury” – link tutaj.

Zgłaszane propozycje powinny obejmować projekt programu edukacji kulturowej, koszty realizacji (do kwoty 150 000 zł brutto), informacje o grupach docelowych, trybie wyłonienia edukatorów/animatorów, zespole osób odpowiedzialnych za realizację, propozycję osoby wskazanej jako koordynator, informację o edukatorach prowadzących warsztaty, sposób obsługi i koordynacji programu w czasie jego trwania, propozycję motywu przewodniego i nazwy trzeciej edycji programu, a także ewaluacji zadania z uwzględnieniem raportu końcowego z realizacji programu oraz prezentacji wyników. Dodatkowo punktowane będzie międzysektorowe partnerstwo co najmniej dwóch podmiotów.

Propozycje można składać drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl (maks. objętość pliku do 3 MB), osobiście: [lac Wszystkich Świętych 3-4, parter - dziennik podawczy UMK. Można także przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków – z dopiskiem: Program Edukacji Kulturowej.

Termin składania upływa 14 października. Szczegółowe informacje i wytyczne można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-26
Data aktualizacji: 2022-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź