Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Woda w Krakowie jest bezpieczna

Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszelkie wymagania prawne – informują Wodociągi Miasta Krakowa SA. Stosowane procesy uzdatniania zapewniają jej najwyższą jakość, a ciągły monitoring potwierdza jej pełne bezpieczeństwo.

Fot. pixabay.com

W ramach krakowskiego systemu zaopatrzenia funkcjonują obecnie cztery niezależne zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z następujących ujęć:

  • rzeka Sanka – Zakład Uzdatniania Wody Bielany
  • rzeka Dłubnia i studnie głębinowe w Mistrzejowicach – Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
  • rzeka Rudawa – Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
  • zbiornik wodny w Dobczycach – Zakład Uzdatniania Wody Raba

Wydajność zakładów w stosunku do obecnego zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta na wodę pitną jest nie tylko całkowicie wystarczająca, ale nawet dwukrotnie przekracza codzienne zużycie. Dodatkowe bezpieczeństwo zaopatrzenia zapewnia zapas wody uzdatnionej zgromadzony w zbiornikach o łącznej pojemności 310 tysięcy metrów sześciennych.

Stan hydrologiczny zasobów wodnych, z których korzystają Wodociągi Miasta Krakowa SA, w szczególności poziom napełnienia zbiornika w Dobczycach, przepływy w rzekach: Sanka, Rudawa i Dłubnia oraz jakość wody ujmowanej, są systematycznie monitorowane i weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa dostaw wody. Warto podkreślić, że nie obserwuje się negatywnego wpływu na krakowski system zaopatrzenia w wodę okresów charakteryzujących się deficytem opadów i występowaniem suszy.

Wodociągi Miasta Krakowa SA angażują wiele sił i środków tworząc, a następnie nadzorując strefy ochronne wokół ujęć na rzekach: Sanka, Dłubnia, Rudawa oraz najważniejszego rezerwuaru – zbiornika wodnego w Dobczycach.

Kontrolę jakości wody prowadzi akredytowane centralne laboratorium i bada parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, wykonując miesięcznie około 6500 badań. Jakość wody jest też codziennie kontrolowana przez służby laboratoryjne w zakładach uzdatniania wody oraz pomiary online w stacjach wczesnego ostrzegania. Parametry wody są również regularnie kontrolowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (sanepid).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-15
Data aktualizacji: 2022-08-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź