Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków liderem rankingu CEEB wśród dużych miast

Kraków znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wśród dużych miast pod względem wypełnienia bazy danych (74 proc. wypełnienia bazy) wyprzedzając m.in. Poznań – 70 proc. oraz Warszawę – 66 proc.

Fot. Jan Graczyński

Gmina Miejska Kraków, która po sukcesie związanym z likwidacją niskiej emisji w dalszym ciągu realizuje zadania nałożone Programem Ochrony Powietrza, z dużym zainteresowaniem podeszła do realizacji ustawowego obowiązku składania deklaracji przez mieszkańców. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli na monitorowanie sytuacji w mieście oraz dynamiczne wdrażanie zmian czy działań naprawczych.

Na tę chwilę do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostało wprowadzonych 67 803 deklaracji. Do Wydziału ds. Jakości Powietrza wpłynęło ok. 29 000 deklaracji w wersji papierowej, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich deklaracji.

Pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli/ zarządców w formie papierowej wprowadzili łącznie 23 663 deklaracji. Ze względu na bardzo dużą ilość składanych w czerwcu deklaracji w formie papierowej, proces wprowadzania danych do bazy jeszcze się nie zakończył.

Szacuje się, że w Krakowie po wprowadzeniu danych ze wszystkich złożonych w formie papierowej deklaracji wypełnienie bazy CEEB osiągnie poziom 80 proc.

Informacja dla osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji

W dalszym ciągu można dopełnić ustawowego obowiązku, korzystając z instytucji czynnego żalu i złożyć deklarację, co spowoduje uniknięcie wszczęcia postępowania mandatowego. Osoby, które jeszcze nie poinformowały o źródłach ciepła zachęcamy więc do jak najszybszego złożenia deklaracji, aby uniknąć z tego tytułu nieprzyjemnych konsekwencji, ponieważ wraz z nastaniem sezonu grzewczego rozpoczną się kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej realizowane przez Straż Miejską, które obejmować będą również dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji do CEEB. Więcej informacji tutaj.

Czego możemy się dowiedzieć z danych zawartych w CEEB?

Aby móc prawidłowo analizować dane należy pamiętać, że informacje zawarte w bazie CEEB mogą być agregowane do punktu adresowego, do deklaracji, do rodzaju źródła ogrzewania oraz do jego funkcji.

Punkt adresowy zazwyczaj odpowiada jednemu budynkowi, ale nie jest to równoznaczne z jedną deklaracją dotyczącą źródeł ciepła, ponieważ deklaracja może dotyczyć budynku jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego, w którym zlokalizowanych jest np. 300 mieszkań lub może odnosić się do pojedynczego lokalu. Może wystąpić również sytuacja, w której do jednego budynku zostanie złożonych kilka lub kilkanaście deklaracji dotyczących źródeł ciepła. Z kolei w obrębie jednej deklaracji może wystąpić więcej niż jeden rodzaj źródła, z różną funkcją: centralne ogrzewanie i/lub ogrzewanie

Interpretując dane dla Krakowa warto zwrócić również uwagę na zapisy uchwały antysmogowej. Wprowadzony zakaz dotyczy stosowania paliw stałych, czyli faktycznej eksploatacji urządzenia, a nie jego posiadania. Istotna nie jest zatem liczba istniejących pieców, lecz liczba źródeł faktycznie użytkowanych.

Z przeprowadzanych w Gminie Miejskiej Kraków analiz danych pozyskiwanych z CEEB wynika, że właściciele/ zarządcy nieruchomości położonych na obszarze GMK zadeklarowali użytkowanie 199 źródeł na paliwa stałe przy jednoczesnym posiadaniu i użytkowaniu systemów proekologicznych,
a jedynie 94 deklaracje dotyczyły posiadania jedynego źródła ciepła opartego na paliwie stałym.

Przy liczbie ok. 70 tys. punktów adresowych w Krakowie, potencjalnie jedyne czynne źródło ciepła oparte na paliwie stałym występuje w zaledwie 0,1 proc. budynków.

Jak widać na przytoczonych powyżej przykładach, trzeba być bardzo ostrożnym w dokonywaniu analiz, ponieważ interpretacja danych jest skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy na temat informacji zawartych w CEEB.

Na ostateczne wnioski i podsumowanie procesu tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy poczekać, aż etap zbierania danych i ich weryfikacji zostanie zakończony.

Jakość powietrza cały czas jest jednym z priorytetów Miasta. Dzięki konsekwentnym działaniom w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie Krakowa podejmowanym w ostatniej dekadzie, niska emisja ze źródeł komunalno-bytowych została zlikwidowana. Tylko konsekwentna i kompleksowa polityka proekologiczna władz miasta, prowadzona przy udziale i wsparciu mieszkańców Krakowa, będzie skutkowała osiągnięciem dobrej jakości powietrza w mieście. W obecnej sytuacji działania Miasta ukierunkowanie są ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz transformację energetyczną opartą o instalacje odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-05
Data aktualizacji: 2022-08-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź