Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KHK SA – 5 milionów oszczędności

Rok 2021 w podatkowej grupie kapitałowej KHK SA minął pod znakiem prawie 5 mln zł efektu podatkowego. Tak duże oszczędności podatkowe możliwe są dzięki wspólnemu rozliczaniu podatku przez spółki komunalne należące do holdingu.

Fot. KHK SA

– Rok 2022 okazał się być rokiem początku kryzysu finansowego w Polsce, który to kryzys dotknie zapewne większość gałęzi gospodarki. Uzyskana kwota 5 mln zł uzysku podatkowego jest niemała i posłuży spółkom grupy do ich rozwoju, a w konsekwencji do poprawy jakości świadczonych przez nie usług. Wodociągi Miasta Krakowa swoją część efektu przeznaczą na inwestycje, MPK SA – dofinansuje pilotażowy program autobusu wodorowego, z kolei Arena Kraków SA przeznaczy środki na bieżącą działalność. Tradycyjnie KHK SA ze swojej części uzysku podatkowego sfinansuje obsługę księgową całej grupy – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

25 lat funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej KHK pokazało, że wspólne rozliczanie podatków może być niezwykle korzystne. Największy holding komunalny w Polsce zaoszczędził już ponad 120 mln zł.

W pierwszych 8 latach efekt podatkowej grupy kapitałowej przekroczył 70 milionów złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup autobusów, modernizację sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Powołanie do życia Krakowskiego Holdingu Komunalnego było przedsięwzięciem bardzo opłacalnym i niezwykle racjonalnym dla gospodarki komunalnej miasta.

Potwierdza to 25-letnia historia podatkowej grupy kapitałowej. – Podsumowując ćwierćwiecze funkcjonowania szeroko pojętej gospodarki komunalnej, której KHK SA oraz spółki grupy kapitałowej są bardzo ważną częścią, nie sposób oprzeć się przeświadczeniu o ogromnym skoku cywilizacyjnym w tym obszarze życia miasta. Mieszkańcy Krakowa będąc beneficjentami podejmowanych przez miasto wysiłków otrzymują wysokiej jakości usługi komunalne, które podlegają stałej ewaluacji i modernizacji. Otwarcie się na nowe zagadnienia związane z dążeniem do samowystarczalności energetycznej spółek grupy Krakowskiego Holdingu Komunalnego, opartej na odnawialnych źródłach energii, wpisuje się natomiast w ogólnoświatowy trend walki z niską emisją i dbałości o jakość otaczającego nas środowiska – mówi prezes Trzmiel.

Kwestie związane z OZE oraz dostosowaniem do zmian klimatycznych są tematami, które będą dominowały w gospodarce komunalnej w najbliższych latach. Realizacja ambitnych projektów odbywa się zarówno w ramach samych spółek grupy kapitałowej, jak również we współdziałaniu z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi. Krakowski Holding Komunalny SA rozbudowuje sieci współpracy również w ramach kontaktów międzynarodowych, które umożliwiają szerszy dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych technologii możliwych do przeniesienia na grunt miasta Krakowa.

Podstawowym miernikiem oceny działalności podmiotów świadczących usługi komunalne jest ilość i jakość tych usług dostarczanych mieszkańcom. Stopień zaspokojenia usług komunikacyjnych uzależniony jest od zasięgu linii tramwajowych oraz jakości i ilości taboru autobusów i tramwajów. Istnienie niezawodnej i powszechnie dostępnej sieci ciepłowniczej jest niezbędnym warunkiem zaspokojenia jednej z najważniejszych potrzeb, a mianowicie zapewnienie mieszkańcom dostaw energii cieplnej w okresach niskich temperatur oraz ciepłej wody użytkowej przez cały rok. Istotne znaczenie ma w tym przypadku wpływ wytwarzania energii cieplnej na stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co od wielu lat jest przedmiotem szczególnego zainteresowania mieszkańców oraz samorządowych władz Krakowa. Dostarczenie czystej wody oraz istnienie efektywnej infrastruktury oczyszczania ścieków stanowi obecnie jedno z najważniejszych zadań samorządów terytorialnych, wpływających na warunki życia mieszkańców. Wreszcie, zadaniem władz samorządowych jest stworzenie mieszkańcom warunków do uczestniczenia w imprezach o charakterze kulturalnym czy sportowym, do czego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura.

W skład podatkowej grupy kapitałowej KHK SA wchodzą: Krakowski Holding Komunalny SA, Wodociągi Miasta Krakowa SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA oraz Arena Kraków SA.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-02
Data aktualizacji: 2022-08-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź