Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jak zmiana klimatu wpływa na nasze zdrowie?

Ekstremalne zjawiska pogodowe: ulewne deszcze, gwałtowne burze, fale upałów, susze, lekkie zimy to najczęściej występujące skutki zmian klimatu. Globalne ocieplenie wpływa jednak również na nasze zdrowie, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.

Bezpośrednim efektem zmian klimatu jest wzrost liczby urazów, chorób oraz zgonów, czego przyczyną są np. ekstremalne fale upałów, podnoszący się poziom morza, zaburzenia struktury opadów powodujące powodzie i susze, huragany. W 2100 roku ekstremalnych zjawisk pogodowych może być aż pięćdziesiąt razy więcej niż obecnie.

Pośredni wpływ zmian klimatu na zdrowie jest jeszcze większy niż bezpośredni. Jak dotychczas zidentyfikowane zostały różne rodzaje zagrożeń ekologicznych, które ułatwiają szerzenie się chorób zakaźnych i są zagrożeniem dla zdrowia. Należą do nich zmiany temperatury i opadów, które mogą wpływać na długość życia, rozmieszczenie oraz zachowanie owadów i innych gatunków. Wzrost częstotliwości ulewnych deszczy, sztormy oraz wzrost temperatury mórz i oceanów również mogą być przyczyną większej liczby zachorowań. Natomiast niedobór wody spowodowany suszą lub jej zanieczyszczeniem, na przykład za sprawą powodzi może prowadzić do odwodnienia, chorób skóry, wzroku i infekcji. Zmiany klimatu wpływają pośrednio także na bezpieczeństwo żywnościowe wywołane skażeniem żywności lub utrudnionym dostępem do pożywienia z powodu suszy czy powodzi.

Zmiany klimatu mogą wpływać na ludzkie zdrowie poprzez wzrost nasilenia i czasu trwania zakażeń. W kolejnych latach zwiększać będzie się także częstotliwość występowania chorób zakaźnych, jak również  pojawią się zachorowania na choroby jak dotąd niewystępujące w danym rejonie (np. malaria). Przewiduje się, że w latach 2030-2050 zmiany klimatu będą prowadzić do około 250 tyś. dodatkowych zgonów rocznie z powodu niedożywienia, malarii, biegunki i stresu cieplnego.

Zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem nie tylko ze względu na coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, ale również ze względu na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Wpływ zmian klimatu na zdrowie w perspektywie krótko- i średnioterminowej będzie zależał głównie od wrażliwości populacji, odporności na tempo tych zmian oraz adaptacji do nich. W dłuższej perspektywie, skutki zmian klimatu będą w coraz większym stopniu zależały od zakresu działań, jakie będą podejmowane w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce „Wpływ zmiany Klimatu na zdrowie” która jest dostępna tutaj oraz na stronach:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (eng.)

https://www.niehs.nih.gov/research/programs/climatechange/health_impacts/index.cfm (eng.) 

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2022-08-01
Data aktualizacji: 2022-08-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź