Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Trasa Wolbromska: trwa przygotowywanie terenu pod inwestycję

Wykonawca zadania, firma Strabag, rozpoczął przygotowywanie terenu pod budowę Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek. Roboty zasadnicze, w tym wyburzanie nieruchomości, rozpoczną się dopiero po przejęciu terenu określonego w decyzji ZRID.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Przypomnijmy, że 10 czerwca wojewoda małopolski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli zachodniej obwodnicy Zielonek. Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zanim rozpoczną się roboty zasadnicze konieczne jest przygotowanie terenu. Obecnie trwa wycinka kolidujących z inwestycja drzew i krzewów. Na podstawie decyzji ZRID usuniętych musi zostać 557 drzew, w tym 100 owocowych, oraz prawie 24,5 tys. m2 krzewów. W zamian, w ramach zadania, nasadzonych będzie 478 drzew oraz blisko 25,5 tys. sztuk krzewów, pnączy i traw. Dodatkowo – jako uzupełnienie – założone zostaną łąki kwietne oraz trawniki.

Przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich (inwestora krakowskiej części inwestycji) wraz z inspektorami Zarządu Zieleni Miejskiej sprawdzali możliwość przesadzenia części z roślin. Uznano jednak, że żadne z drzew planowane do wycinki nie ma większych szans na przeżycie po przesadzeniu, przede wszystkim z uwagi na przypadający okres letni ewentualnych przesadzeń oraz ich stan i gatunek.

Zgodnie z decyzją ZRID wydaną na potrzeby realizacji ważnej dla mieszkańców północnej części Krakowa inwestycji, wywłaszczonych będzie 125 nieruchomości, z czego 20 z nich to nieruchomości zabudowane, a 12 to budynki mieszkalne. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele otrzymają odszkodowanie na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Dodatkowo, mieszkańcy domów mogą ubiegać się o lokal zamienny z zasobów gminy. Nie czekając na formalne uruchomienie procedury, na co pozwala dopiero wydanie decyzji ZRID, Zarząd Inwestycji Miejskich już w kwietniu rozpoczął działania, mające na celu dotarcie do tych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z prawa do lokalu zamiennego. 22 kwietnia wystosowano pismo do właścicieli domów planowanych do wyburzenia z informacją o zbliżającej się dacie wydania decyzji ZRID, a także o prawach i obowiązkach z tego wynikających, w tym o prawie do lokalu zamiennego. Na początku maja wysłano pismo doprecyzowujące kwestie procedury w tym zakresie. Wcześniej, bo już w połowie kwietnia o konieczności zabezpieczenia lokali zamiennych ZIM poinformował Wydział Mieszkalnictwa UMK.

Na dwukrotne wystąpienia do mieszkańców, do ZIM zgłosiło się 21 osób z pięciu budynków, wyrażających chęć otrzymania lokalu zamiennego. Pracownicy ZIM podjęli też próby dotarcia do pozostałych mieszkańców zamieszkujących w nieruchomościach znajdujących się na terenie przeznaczonym pod inwestycję: wykonywane były telefony, wysyłane wiadomości e-mail. Ostatecznie, w celu bezpośredniego dotarcia do mieszkańców i przekazania zainteresowanym wniosków o przydział lokalu zastępczego, ZIM wspólnie z Wydziałem Mieszkalnictwa UMK zorganizował indywidualne spotkania w terenie. W ślad za tym, na razie do gminy wpłynęły trzy wnioski o lokal zamienny – mieszkańcom zaproponowano do wyboru po dwa mieszkania.

Warto podkreślić, że roboty rozbiórkowe będą się mogły rozpocząć dopiero w momencie, kiedy mieszkańcy dobrowolnie przekażą swoją własność inwestorowi, czyli Gminie Miejskiej Kraków i opuszczą budynki mieszkalne.

Równocześnie toczy się postępowanie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją ZRID. Jeszcze przed jej wydaniem odbyło się spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w celu przyspieszenia procedury wyceny nieruchomości. Niezwłocznie po wydaniu decyzji ZRID, rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie MUW rozpoczął wykonywanie inwentaryzacji nieruchomości. Obecnie opracowywane są operaty szacunkowe, na podstawie których zostaną wydane decyzje odszkodowawcze.

Warto wiedzieć, że Trasa Wolbromska – zachodnia obwodnica Zielonek, realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pomiędzy województwem małopolskim i Gminą Miejską Kraków, a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Nowa droga o długości około 2 kilometrów będzie przebiegać przez teren Gminy Miejskiej Kraków i gminy Zielonki. Instytucją wiodącą odpowiedzialną za realizację kontraktu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Za krakowski odcinek odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich.

Krakowski odcinek Trasy Wolbromskiej rozpoczyna się w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z budowaną obecnie pod nadzorem ZIM linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstanie około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii „G” do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Rozbudowana na długości około 200 metrach będzie również ul. Glogera. W ramach zadania powstanie również wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy.

Przewiduje się też przebudowę i budowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami. Poprawi się też infrastruktura dla transportu zbiorowego, poprzez wybudowanie zatok dla autobusów. Tam gdzie jest to konieczne powstaną ekrany akustyczne.

Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do naszego miasta z gminy Zielonki. Nowa droga będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ulic Jasnogórskiej, Łokietka i al. 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej.

Szczegółowy opis zadania dostępny jest tutaj.

Trasa Wolbromska

Warto wiedzieć, że zgodnie z decyzją zarządu Województwa Małopolskiego na krakowską część zadania, którego wartość to blisko 72 mln zł, przekazana zostanie dotacja w wysokości prawie 20 mln zł. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7: Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1: Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1: Drogi regionalne, Typ projektu: A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-27
Data aktualizacji: 2022-07-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź