Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Weź udział w konsultacjach w sprawie ul. Buszka

Do 30 września trwają konsultacje społeczne dotyczące połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską. Zakładana jest przebudowa ul. Buszka wraz z możliwymi, nowymi rozwiązaniami w tym zakresie oraz koncepcje dotyczące organizacji ruchu.

Fot. Obywatelski Kraków

Zachęcamy w szczególności do wypełniania oraz przesyłania formularzy konsultacyjnych lub ankiet online. Celem konsultacji jest wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji – bądź nie – rozbudowy ul. Buszka do parametrów drogi lokalnej. Ewentualna rozbudowa musiałaby się odbyć zgodnie z założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Celem jest również ewentualne przygotowanie innych, dobrze funkcjonujących rozwiązań, np. poprzez odpowiednią organizację ruchu lub zastosowanie innych sposobów uspokajających ruch.

Przebudowa ulicy Buszka pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych, wpłynęłaby na odciążenie ulicy Przybyszewskiego w przypadku pojawienia się dużego ruchu z nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej.

Podstawą do określenia decyzji w tej sprawie będą zaproponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany ma być także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi będą wyniki prognoz ruchu dla każdego z proponowanych rozwiązań.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK:

tel. 12 616 88 18
e-mail: gk.umk@um.krakow.pl

ankieta konsultacyjna dostępna tutaj​

telefoniczne dyżury eksperckie:
tel. 12 616 87 67 i 12 616 65 74

w dniach:

  • 20 lipca, w godz. 10.00–11.00
  • 3 sierpnia, w godz. 10.00–11.00
  • 17 sierpnia, w godz. 10.00–11.00
  • 31 sierpnia, w godz. 10.00–11.00
  • 7 września, w godz. 17.00–18.00
  • 21 września, w godz. 10.00–11.00
  • 28 września, w godz. 10.00–11.00

otwarte spotkanie z mieszkańcami:

  • 14 września, godz. 18.00, VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5
    Tematy spotkania: przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie prognoz ruchu, prezentacja stanowiska mieszkańców, dyskusja i zbieranie opinii osób obecnych na spotkaniu

Więcej informacji na temat konsultacji znajdziesz na stronach: obywatelski.krakow.pl i Biuletyn Infromacji Publicznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-01
Data aktualizacji: 2022-08-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź