Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Absolutorium tak, wotum zaufania nie

Dyskusja nad raportem o stanie miasta, absolutorium, plany miejscowe – to tylko niektóre z ponad 70 punktów omawianych na dwóch sesjach Rady Miasta Krakowa – 90. i 91.

Fot. RMK

Podczas 91. sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2021 (26 głosów za, 2 głosy przeciw, 14 wstrzymujących), udzielili absolutorium za rok 2021 dla Prezydenta Miasta Krakowa (26 głosów za, 2 głosy przeciw, 15 wstrzymujących). Rada Miasta Krakowa nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o Stanie Gminy (15 głosów za, 17 głosy przeciw, 11 wstrzymujących).

Na początku 90. sesji RMK Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz wiceprzewodniczący RMK: Artur Buszek oraz Michał Drewnicki wręczyli Medale 30-lecia odrodzenia samorządu Marii Santurze – wieloletniej prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”, zaangażowanej w szereg inicjatyw na rzecz mieszkańców Krakowa oraz Pawłowi Sularzowi – radnemu miasta Krakowa V kadencji, wieloletniemu Przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, zaangażowanemu w życie Dzielnicy III.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice-Północ”. Podjęli decyzję w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do spółki Igrzyska Europejskie 2023 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Zdecydowali także o nadaniu Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zakrzówek, określili jego granice i przyjęli regulamin Parku. Radni zatwierdzili także zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Ustalili także średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2022/2023 oraz ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie nazwy skweru. Według projektu Klubu Radnych Nowoczesny Kraków imię Marii Dulębianki ma nosić skwer położony przy zbiegu ulic Monte Cassino i Jana Bułhaka.

Odbyło się także pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków, a także w spawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą „Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa”, wg projektu uchwały Komisji Promocji i Turystki Rady Miasta Krakowa.

Podsumowanie 90. sesji RMK

Podsumowanie 91. sesji RMK

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-06-30
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź