Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dwie ważne sesje

Czy radni zatwierdzą sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, czy udzielą Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania oraz zatwierdzą absolutorium? To okaże się już 29 czerwca podczas 90. i 91. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Marcin Smolski

W środę 29 czerwca odbędą się dwie sesje RMK. Pierwsza rozpocznie się o godz. 10:00, w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Podczas pierwszych czytań radni dyskutować będą o: sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2021 (druk nr 2782) i absolutorium za rok 2021 dla Prezydenta Miasta Krakowa (druk nr 2783). Drugie czytania tych projektów uchwał odbędą się podczas 91. sesji RMK, która rozpocznie się o godz. 16:00.

W porządku obrad pierwszej z sesji znalazły się też projekty uchwał w sprawie: nadania parkowi miejskiemu nazwy Park Zakrzówek, określenia granic parku oraz przyjęcia jego regulaminu (druk nr 2767); przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do spółki Igrzyska Europejskie (druk nr 2758). Radni zadecydują też o losach projektu uchwały w sprawie: nazwy skweru (druk nr 2785 według projektu klubu radnych Nowoczesny Kraków, imię Marii Dulębianki ma nosić skwer położony przy zbiegu ulic Monte Cassino i Jana Bułhaka), czy wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą „Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa” (druk nr 2800, projekt uchwały Komisji Promocji i Turystyki).

Porządek obrad 90. sesji RMK

Podczas sesji, która rozpocznie się o godz. 16.00, oprócz drugich czytań wyżej wymienionych projektów, radni dyskutować będą o Raporcie o Stanie Gminy 2021. Jak informuje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – mieszkańcy mają możliwość udziału w sesji Rady Miasta Krakowa, na której zostanie on przedstawiony. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w sekretariacie Kancelarii Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 204. (w godzinach od 7.30 do 15.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 28 czerwca 2022 roku (przykładowy formularz zgłoszenia). Podczas tej sesji radni  w trybie jednego czytania zadecydują też o udzieleniu Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o Stanie Gminy (druk nr 2774).

Porządek obrad 91. sesji RMK

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-06-24
Data aktualizacji: 2022-06-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź