Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Propozycja nowych stawek za przejazdy taksówkami

W najbliższym czasie radni będą pracować nad projektem uchwały, dotyczącej zmiany maksymalnych cen za przejazdy taksówkami w Krakowie. Proponowane stawki są odzwierciedleniem kompromisu między oczekiwaniami taksówkarzy, a możliwościami mieszkańców. Dotychczasowe ceny urzędowe obowiązują już od ponad dwunastu lat i są najniższe spośród wszystkich dużych miast w Polsce.

Fot. Magiczny Kraków

Propozycja nowych stawek została omówiona przez zespół roboczy ds. rozpatrywania postulatów środowiska krakowskich taksówkarzy. W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK organizowane są cykliczne spotkania (co najmniej dwa razy w roku) z przedstawicielami organizacji zrzeszających krakowskich taksówkarzy. Na tych spotkaniach omawiane są m. in. problemy związane z wykonywaniem usług przewozowych. Do zadań zespołu należy rozpatrywanie postulatów środowiska. W posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz innych instytucji, których kompetencje wiążą się z problematyką poruszaną przez taksówkarzy.

Jest to wyjątek w naszym kraju – tylko w Krakowie funkcjonuje formalnie taki zespół.

Przyczyny podwyżek cen maksymalnych, które wskazali taksówkarze:

  • wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • wzrost kosztów utrzymania
  • wzrost cen paliw, składek ZUS, ubezpieczenia
  • wzrost inflacji.

Nowe propozycje cen maksymalnych

Rada Miasta Krakowa podejmie decyzję o zmianie maksymalnych cen za usługi taksówkarskie. Byłaby to pierwsza od 2009 r. podwyżka. Proponujemy wzrost maksymalnej wysokości opłat o ok. 30–40 proc. To podniesienie maksymalnej opłaty początkowej z 7 zł do 9 zł (dyskutowano nad kwotą 10 zł) i stawki za 1 km z 2,80 zł do 4 zł, a opłaty za godzinę postoju z 38 zł do 55 zł (dyskutowano nad kwotą 60 zł). Ceny właściwe, nie wyższe niż wskazane w uchwale, będą ustalali sami taksówkarze.

Taksówkarze już pod koniec roku sygnalizowali konieczność zmian, podnosząc, że wielu z nich pracuje na granicy opłacalności i nie może pozwolić sobie np. na wymianę samochodu.

Propozycje zmian cen są jedynie odpowiedzią na kilkunastoletni brak aktualizacji regulacji w tym zakresie. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, zadeklarowano wobec taksówkarzy stałą obserwację rynku usług taksówkarskich pod kątem ewentualnych dalszych zmian uchwały.

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj. Radni podejmą pracę nad projektem podczas sesji, 6 lipca.

ceny taxi w innych miastach 2022

pokaż metkę
Autor: Patrycja Piekoszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-20
Data aktualizacji: 2022-06-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź