Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozbudowa al. 29 Listopada: zmiany przy wiadukcie kolejowym

Przebudowa drugiego z wiaduktów kolejowych nad al. 29 Listopada już trwa. Od 22 czerwca wprowadzono zwężenie jezdni w kierunku Krakowa.

Fot. ZIM

Obecnie wykonawca prowadzi prace przygotowawcze do wyburzenia starego wiaduktu kolejowego nad al. 29 Listopada. Chodzi o konstrukcję na linii kolejowej nr 95 nieopodal ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Zdemontowano już część torów oraz trakcję.

Budowany jest tzw. bypass dla ruchu kołowego. Stąd od 22 do 29 czerwca zajęty został chodnik, a także zieleniec i fragment jezdni w kierunku do centrum. W kierunku do centrum jest ciaśniej, a ruch pieszych i rowerzystów został przeniesiony na wschodnią stronę al. 29 Listopada. Wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Przypomnijmy, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po 2 pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, które będą również służyć do skrętu w prawo, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort akustyczny mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Po zakończeniu realizacji zadania (koniec 2023 r.) arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Nowa droga i zastosowane w ramach inwestycji rozwiązania zminimalizują jej wpływ na otoczenie. Poprawa płynności ruchu spowoduje skrócenie czasów podróży, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia emisji, m.in. hałasu i spalin.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź