Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali zmiany w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Program rozszerzy się na nowych odbiorców.

Fot. pixabay.com

W 2021 r. odbył się Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej Miasta, który miał dać odpowiedź na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Efektem prac Panelu było wypracowanie i przekazanie władzom Miasta 32 rekomendacji, w tym rekomendacji dotyczącej stworzenia programu dofinansowań do zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków wielorodzinnych. Stąd powstały zmiany w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Program rozszerzono o dodatkowych beneficjentów w postaci spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowaniem objęty zostanie zarówno zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych jak i magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów. Dotacja udzielona zostanie na powyższe działania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym lub wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy obszaru Gminy Miejskiej Kraków). Jedynym warunkiem jest to, iż energia wytworzona przez mikroinstalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby nieruchomości wspólnej. - Gmina Miejska Kraków, podobnie jak w przypadku dotacji do budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych/nieruchomości lokalowych, dofinansuje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wyliczonych według cen zakupu i montażu średniej jakości materiałów potrzebnych do realizacji dotowanego zadania, angażując tym samym mieszkańców do partycypacji w kosztach inwestycji – czytamy w uzasadnieniu do  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Hawranek pytał o to, czy nowelizacja uchwały spowoduje zmiany w budżecie miasta. Otrzymał odpowiedź twierdzącą, iż zmiany w dofinansowaniach spowodują zwiększenie wydatkowania środków budżetowych Miasta o kilka milionów złotych. Środki na ten cel zostały już zapewnione.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-06-08
Data aktualizacji: 2022-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź