Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

100 mln zł na inwestycje dla Krakowa

Kraków otrzyma 100 mln zł dofinansowania w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Program wesprze finansowo realizację strategicznych przedsięwzięć przygotowywanych przez miasto, m.in.: zagospodarowanie parku rzecznego Tetmajera, budowę ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórza czy budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Ludwinowem.

Fot. Jan Graczyński

Największe, 65-milionowe dofinansowanie uzyska budowa kładki pieszo-rowerowej, łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Przewidywana wartość inwestycji to 68,5 mln zł. Nowy obiekt ma połączyć bulwar Inflancki pomiędzy ul. Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ul. Ludwinowskiej po stronie Ludwinowa, umożliwiając pieszym i rowerzystom przekroczenie Wisły z pominięciem istniejących mostów drogowych.

Kładka stanowić będzie ważne połączenie rowerowe. Znacznie usprawni podróż, skracając czas dojazdu pomiędzy obszarami miasta zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki, co przyczyni się do lepszego rozkładu ruchu miejskiego. Obszary znajdujące się po przeciwległych stronach Wisły, staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Budowa kładki pozwoli również wyeksponować walory Wisły oraz jej bulwarów.

Projektowana kładka składa się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji. Konstrukcję kładki tworzą dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w masywnych żelbetowych podporach (przyczółkach). Pomost widokowy (środkowy) to konstrukcja oparta na wymienionych łukach.

Drugim co do wielkości dofinansowaniem zostanie wsparta budowa ośrodka Ruczaj, a dokładniej filii Centrum Kultury Podgórza. Inwestycja o wartości 48 mln zł uzyska z rządowego programu 30 mln zł i będzie zlokalizowana przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie.

Projektowany budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie kondygnacje podziemne, przeznaczone na miejsca parkingowe oraz pomieszczenia techniczne. Centralną część budynku zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa, gdzie odbywać się będą: koncerty, spektakle teatralne oraz inne wydarzenia kulturalne. W obiekcie zaprojektowano również m.in.: sale edukacyjne, sale muzyczne i taneczne, salę klubową, kawiarnię z zapleczem, szatnie, garderoby oraz pomieszczenia biurowe.

Podstawową funkcją Ośrodka Ruczaj będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być nowoczesnym programowo i organizacyjnie ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Ośrodek będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Działalność kulturalna i edukacyjna Ośrodka Ruczaj będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Ośrodek Ruczaj ma także być miejscem spotkań i aktywizacji seniorów, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzecim zadaniem, które uzyskało rządowe dofinansowanie jest realizacja parku rzecznego Tetmajera. Miasto na budowę parku otrzyma 5 mln zł z 6 mln zł (przewidywanej wartości inwestycji).

Prace rewitalizacyjne obejmą dwa etapy, polegające na zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Włodzimierza Tetmajera. W pierwszym zamontowane zostaną elementy małej architektury, wykonane nawierzchnie oraz nasadzenia zieleni.

W drugim etapie wybudowany będzie sanitariat w pobliżu zbiornika Pasternik wraz z montażem elementów małej architektury, wykonaniem nawierzchni, pomostów i zieleni.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-30
Data aktualizacji: 2022-06-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź