Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Specjalistyczne usługi wspierania rodziny

Fundacja Sustinae w okresie od 1 maja do 29 lipca realizuje zadanie publiczne „Specjalistyczne usługi wspierania rodziny” w ramach projektu „Aktywni Zawodowo–Aktywni Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Odbiorcami zadania są 42 rodziny zamieszkałe na terenie Krakowa i wychowujące dzieci do 18 roku życia, wymagające wsparcia w zakresie trudności społecznych.

Fot. pixabay.com

Celem jest poprawa funkcjonowania rodzin przejawiająca się wzmocnieniem i/lub wzrostem poziomu kompetencji społecznych ich członków.

Pomoc obejmuje świadczenie specjalistycznych usług wspierania rodziny w wymiarze 1512 godzin. Usługi realizowane są w dni robocze, w godz. od 8.00 do 20.00, w miejscu zamieszkania rodziny lub w innych miejscach aktywności społecznej rodziny oraz w biurze Fundacji Sustinae.

Świadczenie specjalistycznych usług obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo psychospołeczne
 • trening umiejętności społecznych
 • poradnictwo rodzinne
 • grupy edukacyjno–wspierające

Wspomniane formy wsparcia będą uwzględniać następujące zagadnienia:

 • rozwój umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym
 • rozwój umiejętności opiekuńczo–wychowawczych rodziców z wykorzystaniem różnych metod (np. coachingu rodzicielskiego, treningów)
 • wsparcie rodziny w budowaniu i utrzymywaniu więzi społecznych, w tym w szczególności relacji z rodziną mieszkającą oddzielnie, sąsiadami
 • rozwijanie kompetencji członków rodziny w zakresie: komunikacji interpersonalnej, nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji, kontrolowania emocji, wzajemnego zrozumienia i respektowania tożsamości, potrzeb i uczuć drugiej osoby, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, unikania zachowań ryzykownych, zdrowego stylu życia, podziału obowiązków związanych z kompetencjami
 • kształtowanie i wzmacnianie więzi pomiędzy członkami rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy dzieckiem lub dziećmi a rodzicem z problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia
 • wsparcie rodziny w kontaktach z instytucjami, pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych
 • poradnictwo rodzinne poszerzające wiedzę rodziców o procesach zachodzących w systemie rodzinnym
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, pomoc w zrozumieniu istoty choroby (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i uzależnienia) i jej wpływu na funkcjonowanie członków rodziny

Osoba do kontaktu: Dominik Mucha, nr tel. 734 171 551, dominik.mucha@fundacjasustinae.org

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-26
Data aktualizacji: 2022-05-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź