Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Praca dla obywateli Ukrainy – tu znajdziesz oferty! / Робота для громадян України - тут Ви знайдете вакансії!

Po wybuchu wojny w Ukrainie wielu uchodźców, którzy znaleźli się w Krakowie, podjęło starania o zatrudnienie. Wejście na rynek pracy stara się im ułatwić samorząd – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Wydział Edukacji UMK prowadzą bazy ofert. Z kolei naukowcy mogą szukać zatrudnienia na uczelniach, w tym krakowskich, w bazie scienceforukraine.eu.

Після початку війни в Україні багато біженців, які опинилися в Кракові, почали шукати роботу. Місцева влада намагається полегшити їм вихід на ринок праці – Міське управління праці в Кракові та Департамент освіти Муніціпалітету Кракова ведуть базу вакансій. Що стосується науковці, то вони можуть шукати роботу в університетах, у тому числі й у Кракові, у базі scienceforukraine.eu.

Fot. pixabay.com

Oferty w Grodzkim Urzędzie Pracy

Spodziewając się fali uchodźców, już 1 marca Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przystąpił do tworzenia bazy pracodawców i firm gotowych zatrudnić obywateli Ukrainy. Pracownicy GUP rozpoczęli też udzielanie porad i informacji oraz uruchomili internetową zakładkę w języku ukraińskim.

W tym czasie GUP pozyskał 2,4 tys. miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy, głównie w takich branżach, jak: usługi, handel, produkcja, transport oraz budownictwo.

Do GUP wpłynęło 3,8 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, w szczególności w gastronomii, pracach porządkowych, produkcji, obsłudze magazynu.

Warto przypomnieć, że oferty pracy dla uchodźców można składać osobiście w siedzibie GUP (ul. Wąwozowa 34, pok. 200), telefonicznie (tel. 12 68 68 200), drogą elektroniczną (wypełniony druk oferty pracy do pobrania na stronie gupkrakow.praca.gov.pl należy przesłać na adres marketing@gupkrakow.pl), poprzez interaktywny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej praca.gov.pl.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej gupkrakow.pl w sekcji „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w zakładce „Oferty pracy”. Oferty pracy publikowane są w siedzibie GUP oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy, która umożliwia ich tłumaczenie na język ukraiński. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–14.45 do dyspozycji są pracownicy Centrum Obsługi Klienta (tel. 12 68 68 000).

Zatrudnienie w krakowskiej oświacie

Od samego początku Miasto Kraków daje szkołom zielone światło na zatrudnianie dodatkowych asystentów wielokulturowych wspierających nauczycieli w pracy z dziećmi, które nie mówią w języku polskim.

Po 24 lutego w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach zatrudniono 130 osób z obywatelstwem ukraińskim, w tym 15 nauczycieli, 99 pracowników niepedagogicznych na stanowisku asystenta wielokulturowego oraz 16 innych pracowników niepedagogicznych (stan na 16 maja).

Wielu obywateli Ukrainy znajduje pracę w charakterze asystentów wielokulturowych dzięki bazie ofert prowadzonej od marca przez Wydział Edukacji UMK. Do tej pory do magistratu wpłynęło już ponad 430 zgłoszeń od osób z Ukrainy zainteresowanych pracą w oświacie. Na bieżąco aktualizowany bank ofert, z którego mogą korzystać dyrektorzy szkół i placówek, podejmując decyzje kadrowe, jest dostępny tutaj.

Aby ułatwić osobom z Ukrainy podjęcie pracy w krakowskich szkołach i przedszkolach, Wydział Edukacji UMK we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi zorganizował kurs języka polskiego połączony z zajęciami na temat polskiego systemu nauczania i kultury organizacyjnej.

Praca na uczelniach, oferty dla studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe stypendia lub stałą pracę, w tym na odległość.

Baza danych integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tys. osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 52 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 160.

Link do bazy danych z tymi ofertami: scienceforukraine.netlify.app

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie, wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.


Вакансії в Міському управлінні праці

Очікуючи хвилю біженців, вже 1 березня Міське управління праці в Кракові розпочало створення бази роботодавців і компаній, готових працевлаштувати громадян України. Працівники Міського управління праці також почали надавати поради та інформацію та запустили закладку в інтернеті українською мовою.

За цей час МУП знайшло 2,4 тис. робочих місць для біженців з України, переважно в таких галузях, як: послуги, торгівля, виробництво, транспорт та будівництво.

МУП отримало 3,8 тис. повідомлення про доручення виконання робіт громадянам України, зокрема в громадському харчуванні, прибиральних роботах, виробництві, обслуговуванні складів.

Варто нагадати, що вакансії для біженців можна подати особисто в офісі МУП (вул. Wąwozowa 34, оф. 200), по телефону (тел. 12 68 68 200), електронною поштою (заповнену форму вакансії, яку можна завантажити з вебсайту gupkrakow.praca.gov.pl, слід надіслати на адресу marketing@gupkrakow.pl), за допомогою інтерактивної форми заявки на вебсайті praca.gov.pl.

Деталі можна знайти на сайті gupkrakow.pl у розділі «Для роботодавців та підприємців» у закладці «Вакансії». Вакансії публікуються в офісі МУП і в Центральній базі вакансій, що дозволяє їх перекладати українською. З понеділка по п’ятницю з 7.45 до 14.45 працюють працівники Центру обслуговування клієнтів (тел. 12 68 68 000).

Працевлаштування в секторі освіти у Кракові

Місто Краків із самого початку давало школам зелене світло на прийом додаткових мультикультурних асистенів для підтримки вчителів у роботі з дітьми, які не володіють польською мовою.

Після 24 лютого в дитячих садках, школах та установах місцевого самоврядування було працевлаштовано 130 осіб з громадянством України, з них 15 вчителів, 99 непедагогічних працівників на посаді мультикультурних асистентів та 16 інших непедагогічних працівників (станом на 16 травня 2022 року).

Багато громадян України знаходять роботу на посаді мультикультурних асистентів  завдяки базі вакансій, яку з березня веде Департамент освіти муніципалітету Кракова. Наразі до муніципалітету надійшло понад 430 заяв від людей з України, які зацікавлені працювати в секторі освіти. Банк вакансій, який постійно оновлюється і яким можуть користуватися директори шкіл та інших освітніх закладів під час прийняття кадрових рішень, можна знайти тут

Для того, щоб людям з України було легше розпочати роботу в школах та дитсадках Кракова, Департамент освіти муніципалітету Кракова у співпраці з Спеціалістичним центром психолого-педагогічних консультації для дітей з вадами в навчанні організував курс польської мови, поєднаний із заняттями про польську систему освіти та організаційну культуру.

Робота в університетах, пропозиції для студентів

Багато наукових установ по всьому світу пропонують біженцям з України різні форми працевлаштування: участь у науково-дослідних або дослідницьких проєктах, короткострокові стипендії чи постійну роботу, в тому числі віддалену.

База даних, яка об’єднує ці вакансії, наразі містить понад 2200 вакансій (робота для понад 10 000 осіб), запропонованих університетами та науково-дослідними установами з 52 країн світу. Тільки з Польщі є понад 160 вакансій.

Посилання на базу даних з цими вакансіями: scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Описи вакансій у базі даних є англійською мовою. Щоб отримати переклад, просто клацніть правою кнопкою миші за межами текстового поля праворуч на екрані та виберіть зі списку параметр: «Перекласти польською мовою».

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-23
Data aktualizacji: 2022-08-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź