Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Dziś o godz. 17.00 w Klubie Tyniec przy ul. Dziewiarzy 7 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt na terenie Lasów Tynieckich w Krakowie. Celem spotkania jest zaprezentowanie rozwiązań koncepcyjnych związanych z budową ośrodka oraz wyjaśnienie zgłaszanych wątpliwości.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie opracowana na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie koncepcja architektoniczno-budowlana planowanej przez Miasto placówki. Składają się na nią droga dojazdowa, budynek główny ośrodka wraz z budynkiem stałego dozoru, zespół wolier i zagród dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z koncepcją powierzchnia budynku głównego będzie miała ok. 630 m2, a powierzchnia wolier i zagród ok. 2 400 m2. Przewiduje się, że łączna powierzchnia terenu przewidziana pod Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt wyniesie: ok. 1,53 ha.

Przypomnijmy, że autorem koncepcji architektoniczno-budowlanej Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt jest firma Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa. Na podstawie koncepcji przygotowany został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W oparciu o złożony wniosek Wydział Kształtowania Środowiska UMK w drodze decyzji uznał przedsięwzięcie za niewymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Warto wiedzieć, że jako teren pod budowę ośrodka dla dzikich zwierząt wskazana została w konsultacjach społecznych działka numer 18/3, obręb 79 Podgórze, na obszarze Lasów Tynieckich. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tyniec – Wschód”. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana na wskazanym w konsultacjach społecznych terenie, konieczne było wprowadzenie zmian w tzw. Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla Uroczyska Tyniec. W związku z tym, Wydział Kształtowania Środowiska UMK wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie opracował nowy UPUL. Dokument został wyłożony do konsultacji społecznych, jednocześnie uzyskano niezbędne uzgodnienia planu ze strony Nadleśnictwa Myślenice, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Nowy Uproszczony Plan Urządzenia Lasu został zatwierdzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowo, w celu przygotowania wytycznych i zakresu rzeczowego na potrzeby zlecenia opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy Ośrodka, Zarząd Inwestycji Miejskich wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK podjął w 2019 r. rozmowy z funkcjonującymi w Polsce placówkami zajmującymi się rehabilitacją zwierząt, w szczególności z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi prowadzonym przez łódzki Zarząd Zieleni Miejskiej oraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie prowadzonym przez „Lasy Miejskie – Warszawa”.

Ponadto Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK zorganizował robocze spotkania z przedstawicielami organizacji ekologicznych zrzeszonych w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Zaowocowało to wypracowaniem „Wytycznych Zamawiającego” stanowiących zakres rzeczowy do przygotowywanego zamówienia na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie.

pokaż metkę
Autor: Jan Machowski
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-19
Data aktualizacji: 2022-06-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź