Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wpusty uliczne do sprawdzenia – KEGW ogłasza przetarg

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ogłosiła przetarg na wykonanie przeglądów technicznych wszystkich komunalnych wpustów ulicznych, potocznie nazywanych kratkami.

Fot. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

KEGW od początku swojej działalności dba o utrzymanie i drożność ponad 27 tys. takich urządzeń odwadniających na terenie całego miasta. Na podstawie istniejącej dokumentacji wiadomo, iż są miejsca na mapie miasta, gdzie system odwodnieniowy ma kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Dawniej w Krakowie przeglądano i odmulano wyłącznie wpusty uliczne, które generowały podtopienia i były zamulone lub uszkodzone. Od czterech lat trwa sprawdzanie wpustów ulicznych na obszarze całego Śródmieścia. Systemowo w ciągu roku sprawdzono około 1000 tzw. kratek ulicznych.

Obecnie w KEGW zaplanowano znaczne zwiększenie tego zakresu, jak również podniesienie standardów, tak by do końca przyszłego roku wykonać przegląd wszystkich wpustów ulicznych na terenie miasta. W ramach wykonywanych przeglądów inspektorzy KEGW planują m.in.:

  • aktualizację lokalizacji wpustów systemem GPS
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej podziemnej konstrukcji wpustów, przykanalików i samego kanału
  • sprawdzenie drożności i prawidłowości zasyfonowania w przypadku połączenia wpustu z kanalizacją ogólnospławną.

Do końca roku jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna planuje sprawdzenie 1/3 wszystkich studzienek w mieście. Pierwszy etap zakłada dotarcie do tych zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych miejscach, czyli przy głównych arteriach oraz tam, gdzie dotychczas dochodziło do podtopień. W sumie przebadanych zostanie 8400 studzienek we wszystkich czterech rejonach Krakowa, czyli po 2100 w każdym.

Sporządzony przez wykonawcę raport zostanie przekazany jednostce Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Dokument wskaże zarówno wpusty działające w sposób prawidłowy, jak i te, które powinno się przebudować lub wyremontować. Będzie to dotyczyło również tzw. przykanalików, czyli rurociągów łączących wpusty uliczne z kanałami głównymi.

Lista urządzeń wymagających naprawy i jednocześnie znajdujących się w osi jezdni zostanie przekazana do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, by jak najszybciej zaplanować naprawę lub przebudowę wadliwych urządzeń będących integralną częścią korpusu drogi. Tego typu naprawa jest powiązana z robotami nawierzchniowymi. Sprawny wpust powinien grawitacyjnie zebrać wodę z określonej powierzchni drogi. Dlatego jego wysokość oraz właściwe wyprofilowanie samego asfaltu jest wzajemnie powiązane. Warto zaznaczyć, że nawierzchnia przy wpuście ulicznym jest mocno obciążona wahaniami temperatur rozsadzającymi strukturę w okresie zimowym oraz drganiami. Jadąc asfaltowymi ulicami, można zaobserwować, że przy wpustach ulicznych bardzo często dochodzi do wykruszeń warstwy nawierzchniowej. Zarządca drogi planując remonty np. metodą nakładkową, po zakończonym audycie będzie miał dokładną informację, które wpusty uliczne należy przebudować w pierwszej kolejności. Uzyskane raporty z przeglądów zostaną dołączone do istniejących baz danych w KEGW i ZDMK.

W czasie realizacji zadania ważna będzie współpraca z mieszkańcami. Z uwagi na charakter prowadzonych robót będziemy prosić o nieparkowanie pojazdów w przestrzeni planowanych prac, czyli przy wejściach do studzienek.

KEGW jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie kolejnego przetargu na skontrolowanie stanu technicznego urządzeń w 2023 r. dla pozostałej części miasta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-13
Data aktualizacji: 2022-05-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź