Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O miejscowych planach i pomniku

W środę 11 maja o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz zdalnie odbędzie się 84. sesja Rady Miasta Krakowa.

Fot. telewizja.krakow.pl

Radni podczas pierwszego czytania procedować będą projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie – etap A” (druk nr 2694 oraz „Piaski Wielkie – etap B” (druk nr 2695). W porządku obraz znalazły się też projekty uchwał zakładające zmiany w budżecie na 2022 r. (druki nr: 2698, 2699) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 2700).

Podczas sesji odbędzie się też drugie czytanie projektu uchwały klubu radnych Platforma Koalicja Obywatelska w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami (druk nr 2660). Radni dyskutować też będą projekt uchwały autorstwa Komisji Promocji i Turystyki w sprawie wzniesienia pomnika Bohdana Smolenia.

Mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu zdalnie podczas sesji RMK. W tym celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy powinni określić, w którym punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link umożliwiający – poprzez aplikację Microsoft Teams – zdalne uczestnictwo w sesji RMK oraz wzięcie udziału w dyskusji.

Porządek obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-05-06
Data aktualizacji: 2022-05-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź