Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

S7 – potrzebne rozmowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała sześć propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice. Pięć pierwszych wariantów wzbudziło sprzeciw mieszkańców Swoszowic, ostatniemu sprzeciwia się Wieliczka.

Fot. Filip Radwański

Do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza z uwagami do sposobu przeprowadzenia konsultacji opublikowanego przez GDDKiA „Studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice” zgłosili się mieszkańcy Swoszowic. - Podczas spotkania z mieszkańcami wywiązała się burzliwa dyskusja nad planowanymi wariantami przebiegu drogi S7. Mieszkańcy, a także radni zwrócili uwagę, że nie zostali wystarczająco poinformowani o konsultacjach w tej ważnej dla nich sprawie. Przedstawili także merytoryczne argumenty, z których wynika, że praca nad wariantami 1-5 nie powinna być dalej kontynuowana – tłumaczy Rafał Komarewicz. Ponadto do Rady Miasta Krakowa wpłynęła petycja komitetu przedstawicieli mieszkańców i sympatyków rejonów Rajska, Kosocic i Soboniowic w sprawie wyrażenia sprzeciwu oraz podjęcia pilnych działań przez miasto Kraków w celu uniemożliwienia budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice korytarzami 1-5. Komitet powołuje się m.in. na ochronę prawa własności, ale także zwraca uwagę, że proponowane warianty przebiegać mają przez cenne przyrodniczo tereny wchodzące w skład tzw. zielonych płuc Krakowa.

- Droga ekspresowa nie może przebiegać w okolicy terenów uzdrowiskowych. Zupełnie nie dziwię się mieszkańcom Swoszowic, że walczą o przestrzeń, która ma naprawdę duży i nadal niewykorzystany potencjał. Osobiście uważam, że miasto powinno na nowo przemyśleć jak mądrze ją zagospodarować. Dodam również, że każdy wariant, który zakłada przebieg trasy S7 przez węzeł Kraków-Łagiewniki powinien zostać odrzucony ze względu na ogromne obciążenie tego punktu ruchem samochodowym – wyjaśnia Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Radni apelują do Ministra i GDDKiA

Reakcją Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa na uwagi mieszkańców zgłoszone podczas spotkania w Swoszowicach i petycję złożoną przez komitet przedstawicieli mieszkańców i sympatyków rejonów Rajska, Kosocic i Soboniowic, było przygotowanie projektu rezolucji Rady Miasta Krakowa do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o dodatkowe konsultacje. Ostatecznie, w wyniku złożenia autopoprawki, projekt rezolucji zmienił swoje brzmienie. Radni przegłosowali rezolucję w sprawie stanowiska Rady Miasta Krakowa dotyczącego budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, w którym zaapelowali o wycofanie się z prac nad wariantami 1-5 budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami południowo-wschodniego Krakowa w sprawie wariantu nr 6.

O S7 na sesji Rady Miasta Krakowa 27 kwietnia

Na informację o złożeniu projektu rezolucji zareagowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wyraziła zainteresowanie rozmowami w sprawie budowy odcinka drogi S7. Przewodniczący RMK zaprosił przedstawicieli GDDKiA do udziału w sesji Rady Miasta Krakowa, podczas której przedstawili oni informację na temat wariantów drogi S7 Kraków-Myślenice oraz odbyła się dyskusja z radnymi i mieszkańcami.

- Naszym celem nie jest zablokowanie S7, a jedynie pogodzenie interesów mieszkańców. GDDKiA powinna zaproponować warianty, które będą w jak najmniejszym stopniu ingerowały w tereny zurbanizowane oraz środowisko. Powinny zostać przeprowadzone rzetelne konsultacje społeczne z mieszkańcami – tłumaczy Rafał Komarewicz.

 

pokaż metkę
Autor: ŁN
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-05-02
Data aktualizacji: 2022-05-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź