Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Wspaniała Ósemka” 2022: młodzi krakowianie mnożą dobro

Są młodzi, wrażliwi i odważni, a mimo licznych szkolnych obowiązków znajdują czas na to, by pomagać potrzebującym i pozytywnie wpływać na najbliższe otoczenie. Otwartością i zaangażowaniem motywują innych do działań prospołecznych, pokazując, że dobro to jedyna rzecz, która mnoży się poprzez dzielenie. Mowa o laureatach 28. krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.

Fot. Wiesław Majka

W Krakowie tysiące młodych ludzi angażuje się w pomaganie innym – wielu zaczyna już w szkole podstawowej, w uczniowskich klubach wolontariatu, lub w harcerstwie. Aby docenić wysiłek uczniów i uczennic, którzy poświęcają czas wolny od nauki na działalność charytatywną, Kraków organizuje Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”.

W plebiscycie nagradzana jest młodzież wyróżniająca się wrażliwością społeczną, pomysłowością i energią. Laureatami zostają uczniowie i uczennice ostatnich dwóch klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, którym nie brakuje odwagi, by wprowadzać pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Angażują się w pomoc koleżankom i kolegom ze szkoły, działają na rzecz społeczności lokalnej, zachęcają innych do działań prospołecznych, starają się zapobiegać przemocy, agresji czy uzależnieniom. Są koleżeńscy, uważni na potrzeby innych, pełni entuzjazmu.

8 kwietnia poznaliśmy rozstrzygnięcie 28. krakowskiej edycji konkursu – laureatami za rok 2022 zostali: Zuzanna Bartkowiak z VIII LO, Sebastian Kościuszko ze Szkoły Podstawowej nr 80 oraz Piotr Celej z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, który będzie reprezentował Kraków w edycji ogólnopolskiej. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa, trójka laureatów odebrała upominki i dyplomy, a sześcioro pozostałych uczestników konkursu – pamiątkowe listy gratulacyjne.

Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” ma bardzo długą tradycję – jego idea narodziła się w 1994 r. w Warszawie, z inspiracji westernem „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym, biednym meksykańskim miasteczku. W Krakowie plebiscyt organizowany jest od 1995 r. (od 1997 r. koordynatorem jest MDK „Dom Harcerza”). Konkurs ma promować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży, w tym zaangażowanie na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy, a także upowszechniać wolontariat jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

W ciągu 28 lat przez konkurs przewinęło się kilkaset osób, a wielu laureatów wciąż działa społecznie. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy krakowianin, a także grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia czy inna instytucja lub organizacja. Może to zrobić także sam zainteresowany. Jury konkursu, złożone m.in. z przedstawicieli organizacji młodzieżowych, wyłania maksymalnie ośmiu laureatów, a spośród nich jedną osobę, która będzie reprezentować Kraków w ogólnopolskiej edycji.

Kim są krakowscy Wspaniali 2022?

Zuzanna Bartkowiak, lat 16, uczennica VIII LO (laureatka)

W wolontariacie działa od 2011 roku. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych (m.in. Góra Grosza, zbiórki na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Szlachetna Paczka, akcje na rzecz Fundacji „Dobrze Że Jesteś” i Fundacji „Zmieniamy Niemożliwe”). Jest zaangażowana w działalność harcerską. Jako przyboczna w 3. Podgórskiej Drużynie Harcerek ZHR organizowała cotygodniowe zbiórki, wyjazdy feryjne, służbę dla Domu Pomocy Społecznej, akcje w ramach Pól Nadziei. W ramach pomocy koleżeńskiej wspierała kolegów i koleżanki w nauce. Była wolontariuszką Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego, współdziałała z Fundacją Dr Clown.

Sebastian Kościuszko, lat 12, uczeń Szkoły Podstawowej nr 80 (laureat)

W wolontariacie działa od dwóch lat. Pomaga w organizacji różnych akcji (m.in. „Wolontariusz niesie pomocną dłoń”, „Bądźmy razem” PCK, zbiórka karmy dla zwierząt). Wraz z opiekunem wolontariatu pisał wniosek o dofinansowanie działania klubu, a uzyskane środki przeznaczył dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Jest wolontariuszem w Klubie Jędruś i harcerzem w ZHP, pomaga w prowadzeniu zbiórek swojej drużyny. Założył osiedlowe koło wolontariatu.

Piotr Celej, lat 19, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 (laureat)

W wolontariacie działa od 2017 roku. Brał udział w wielu akcjach charytatywnych (m.in. zbiórka żywności, „Bracia nasi mniejsi”, zbiórka funduszy na rehabilitację chorego dziecka, zbiórka świąteczna dla podopiecznych hospicjum dla dzieci, „Zakręcona Akcja”, WOŚP). Jest wolontariuszem Szkolnego Koła Caritas. Od września 2021 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego szkoły. Tworzy projekty społeczne, m.in. „Dla mnie się liczysz”, „Medialinia”, „Startart”. Jest ambasadorem organizacji „Zwolnieni z Teorii”. Działa w fundacji Szkolnej Giełdy Pracy. Współpracuje z Domem Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta.

Magdalena Woś, lat 17, uczennica V LO

W wolontariacie działa od 2015 roku. Angażuje się w liczne akcje charytatywne (m.in. zbiórki książek i zabawek dla bibliotek, pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Neapolu, pomoc dla Ukrainy i Białorusi, pomoc dla szpitala im. S. Żeromskiego, Szlachetna Paczka). Jest aktywna w samorządzie szkolnym. Organizuje szkolne wycieczki. Uczestniczyła w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, a także w projektach „Mobilni Kulturą” i „Miniprzedsiębiorstwo”. Brała udział w Międzynarodowym Strajku Klimatycznym.

Bartłomiej Wesołowski, lat 18, uczeń XLII LO

W wolontariacie działa od 2019 roku. Zdobył kwalifikacje Ratownika KPP i Ratownika Pola Walki. Prowadzi pokazy w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna. Od 2020 roku jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta, w której obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. W roku 2020/2021 był prezydentem Samorządu Uczniowskiego. Organizator wielu akcji i działań. Jest wolontariuszem Domu Opieki „Pod Jaworzynką” w Lubomierzu.

Zuzanna Patoła, lat 17, uczennica X LO

W wolontariacie działa od trzech lat. Przygotowała słuchowisko skierowane m.in. do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Helclów. Zorganizowała kilka akcji charytatywnych (m.in. zbiórka skarpetek dla osób bezdomnych, zbiórka słodyczy dla podopiecznych świetlicy środowiskowej). Brała udział m.in. w Gwiazdce dla Zwierzaka, w zbiórce na rzecz zwierząt.

Kamila Kasznik, lat 14, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego

W wolontariacie działa od stycznia 2021 roku. Od trzech lat uprawia jazdę konną, to jej pasja. Jako wolontariuszka Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” asekuruje w czasie zajęć z koniem dziecko niepełnosprawne i pomaga przy ćwiczeniach. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych (m.in. „Marzycielska Poczta”, „Opatrunek na Ratunek”, zbiórka darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, pomoc dla Hospicjum Alma Spei).

Maciej Surowiec, lat 13, uczeń Szkoły Podstawowej nr 95

Od wielu lat zaangażowany jest w pomaganie innym i w wolontariat. Członek szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczestnik akcji i zbiórek dla potrzebujących (m.in. „Kredkobranie”, „Gwiazdka dla Zwierzaka”, „Wielkanoc z PCK”, zbiórki na rzecz Hospicjum Alma Spei). Koordynował akcję wspierającą leczenie chorego Mateusza. Pomaga w przygotowaniu i promocji imprez promujących sporty motorowe. Trenuje triathlon.

Julia Trzos, lat 14, uczennica Szkoły Podstawowej nr 95

W wolontariacie działa od trzech lat. Członkini szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczestniczka akcji i zbiórek dla potrzebujących (m.in. „Kredkobranie”, „Gwiazdka dla Zwierzaka”, „Wielkanoc z PCK”, WOŚP, zbiórki na rzecz Hospicjum Alma Spei). W czasie pandemii dla swoich sąsiadów robiła pierniczki, opiekowała się zwierzętami. Była wolontariuszką m.in. przy Biegu Trzech Kopców i Biegu Sylwestrowym.

bs_220408_6012.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6019.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6022.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6028.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6031.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6039.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6045.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6057.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6072.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6079.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6082.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6086.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6092.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6096.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6102.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6105.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6107.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022 Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220408_6012.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6019.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6022.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6028.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6031.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6039.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6045.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6057.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6072.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6079.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6082.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6086.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6092.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6096.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6102.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6105.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
bs_220408_6107.jpg-Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” 2022
pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-04-08
Data aktualizacji: 2022-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź