Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków bierze udział w programie „Stop smog”

Miasto Kraków zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – na wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w 944 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Fot. Jan Graczyński

Na realizację rządowego programu „Stop smog” w latach 2021–2024 przeznaczone jest 50 mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 69% i wynosi 34,5 mln zł. To pierwsze tak duże bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, pozyskane przez miasto w ostatnich latach.

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach „Porozumienia nr 4/2021/Kraków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”:

  • beneficjent: Gmina Miejska Kraków
  • okres realizacji: 2021-2024
  • poziom dofinansowania: 69%
  • kwota dofinansowania: 34 500 000 zł
  • całkowita wartość porozumienia: 50 000 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-18
Data aktualizacji: 2022-04-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź