Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czy kamieniołom Libana stanie się użytkiem ekologicznym?

Do dziś trwają konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Fot. materiały prasowe

W ramach konsultacji odbyły się dyżury konsultacyjne eksperta oraz spotkanie online dla mieszkańców.

Wszyscy zainteresowani wciąż mają możliwość podzielenia się swoimi uwagami i wnioskami, wypełniając formularz konsultacyjny.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można dostarczyć do 18 lutego:

  • na adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
  • na numer faksu 12 616 88 91
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”
  • do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Kształtowania Środowiska - „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.

Zobacz mapę kamieniołomu Libana wraz z otoczeniem [PDF]


Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-01-21
Data aktualizacji: 2022-02-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź