Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zwiększenie i uchylenie opłat

Uchylenie uchwał dotyczących opłaty targowej i ustalenie nowych opłat za korzystanie z szaletów publicznych w Krakowie - tym między innymi zajmowali się radni z Komisji Budżetowej.

Fot. Tomasz Stankiewicz

Pierwszy z tematów dotyczył uchylenia uchwały dotyczącej opłaty targowej. Opłata ta była pobierana na krakowskich targowiskach zgodnie z uchwałą z 18 listopada 2015 r. Jednocześnie w 2018 r. powstała uchwała znosząca opłaty na trzech krakowskich targowiskach. W 2021 r., w związku z epidemią COVID-19, wstrzymano pobór opłat. Jak wyjaśniał dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Piotr Jędrzejczak - powrót do poboru opłaty w 2022 r. już napotyka na trudności związane z brakiem chętnych do pełnienia funkcji inkasenta oraz rezygnacją z tej funkcji dotychczasowego inkasenta na jednym z placów. Z kolei od 1 stycznia weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, wprowadzająca nowe zwolnienie od opłaty targowej. Zwalnia się rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ww. ustawy czyli proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne. W związku z tym wpływy z opłat targowych maleją i będą maleć, a do tego nie ma chętnych do pełnienia funkcji inkasenta na placach targowych. – Koszty poboru przekraczają ponad 50 proc. wpływu – informował Jędrzejczak. Wszystko to według dyrektora Jędrzejczaka przemawia za trwałą rezygnacją z poboru opłaty targowej na terenie miasta Krakowa. Podobnego zdania jest stowarzyszenie kupców. – Popieram projekt likwidacji tej opłaty. Rozmawiałem z przedstawicielami kupców, którzy mówią wprost, że są za zniesieniem. Z poboru opłaty 20 proc. otrzymują kupcy, lecz jak sami mówią, nie pokrywa to kosztów zbierania. Podnoszenie z kolei wysokości stawek jest w dzisiejszych trudnych czasach nieracjonalne. Będziemy się tylko przyczyniali do kolejnych obciążeń – powiedział radny Jakub Kosek. Komisja poparła likwidację tej uchwały poprzez wyrażenie pozytywnej opinii do druku.

Pozytywną opinię otrzymał także druk dotyczący podniesienia stawek opłat za korzystanie z szaletów miejskich. O 1 lutego stawka za korzystanie z szaletów ma być jednakowa (bez rozróżnienia czy korzysta się z kabiny czy pisuaru) i będzie wynosić 2 zł. Obecnie obowiązujące stawki to 1 zł - jeśli korzysta się z kabiny - i 50 gr za korzystanie z pisuaru. Obowiązują one od 2003 r. – Od 2003 r. koszty wzrosły wielokrotnie. W 2021 r. wyniosły one ponad 4,5 mln zł, natomiast dochody z pobieranych opłat to ok. 400 tys. zł. To pierwszy z powodów dlaczego decydujemy się na taki krok. Drugi to kwestia nierównego traktowania płci, jaką nam się zarzuca, gdyż według tych dotychczasowych stawek mężczyźni korzystający tylko z pisuarów płacili mniej – tłumaczył Adam Cebula, zastępca dyrektora jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Ponadto radni w sposób korespondencyjny opiniowali szereg druków dotyczących projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-01-12
Data aktualizacji: 2022-01-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź