Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pogromcy Bazgrołów podsumowują ósmy rok działalności

Krakowskie kamienice, pojazdy komunikacji miejskiej, wiadukty, mosty i ekrany akustyczne często padają ofiarą pseudoartystów. Oszpecone bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami potrzebują pomocy. Wtedy do akcji wkracza grupa Pogromców Bazgrołów, która już od ośmiu lat pokrywa „milczeniem farby” mowę nienawiści.

Fot. materiały prasowe

Pogromcy Bazgrołów to oddolna inicjatywa zapoczątkowana przez grupę sąsiadów, która w listopadzie 2013 r. wypowiedziała wojnę dewastacji wizerunku miasta. Trzy lata później ich działalność usankcjonowało zarządzenie prezydenta Jacka Majchrowskiego, powołujące Zespół Zadaniowy ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie.

Zbliżający się koniec roku to dobry moment na podsumowanie działalności zespołu, który łączy w swoich szeregach jednostki miejskie, właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Pogromcy Bazgrołów po raz kolejny udowodnili, że współpraca i wspólny cel jakim jest walka z pseudograffiti przynosi dobre efekty.

Straż Miejska Miasta Krakowa

Krakowska straż miejska to jedna z jednostek zaangażowanych w akcję. Ważnym elementem jej działalności stały się programy edukacyjne, prowadzone w krakowskich szkołach dla młodzieży powyżej 16. roku życia. Tylko w tym roku, przeprowadzono blisko 1000 godzin zajęć mających na celu uświadamianie młodzieży, czym jest niszczenie mienia, jakie są tego konsekwencje i koszty przywrócenia do stanu pierwotnego.

Straż miejska na potrzeby akcji prowadzi również bazę danych, w której gromadzone są zgłoszenia dotyczące nielegalnych graffiti oraz informacje o podjętych działaniach w celu ich usunięcia. Od początku roku do bazy wprowadzono 853 „zawiadomienia o bazgrołach”, z czego 671 zostało już usuniętych. Strażnicy miejscy wspólnie z policją pracują nad ściganiem sprawców aktów wandalizmu, angażują społeczność lokalną w działania na rzecz usuwania bazgrołów, a także monitorują realizację zgłoszeń mieszkańców o pojawiających się bazgrołach w przestrzeni miejskiej.

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Kolejną jednostką realizującą program przeciwdziałania nielegalnemu graffiti jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Policjanci, wykorzystując m.in. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, otrzymują od mieszkańców anonimowe zgłoszenia o niepokojących sytuacjach, w tym również o aktach wandalizmu. Po weryfikacji zgłoszenia, podejmują stosowne działania.

W 2021 r. za pośrednictwem mapy krakowianie zgłosili 291 aktów wandalizmu, z czego 43 zostało potwierdzonych. Komenda miejska z podległymi jej komisariatami zorganizowała 145 wzmożonych kontroli nastawionych na zwalczanie nielegalnego graffiti, w wyniku których zatrzymano 42 sprawców. Dodatkowo zorganizowała 304 spotkania i prelekcje informacyjno-edukacyjne dotyczące nielegalnych rysunków w przestrzeni miejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

MPO w ramach walki z nielegalnym graffiti regularnie usuwa bazgroły z powierzchni obiektów należących do gminy, ekranów akustycznych, mostów, wiaduktów, tuneli, oraz pomników. Łącznie w roku 2021 oczyszczono 14 410 m2. Na usuwanie skutków wandalizmu wydano ok 36.000 zł. Najczęściej niszczone były ekrany akustyczne przy ul. Turowicza, mury oporowe na bulwarach wiślanych oraz mosty Kotlarskiego i Grunwaldzkiego.

Zarząd Budynków Komunalnych

ZBK na bieżąco usuwa nielegalne napisy z zarządzanych przez siebie nieruchomości, w tym roku odnotowano już 87 zgłoszeń mieszkańców dotyczących pseudograffiti. Łącznie zdewastowano ponad 1500 m2 powierzchni, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Szczególnie często wandale niszczyli obiekty na os. Kazimierzowskim, Albertyńskim, Jagiellońskim oraz budynki przy ul. Siemaszki, Sebastiana czy Szlak. Absolutnym rekordzistą jest budynek na os. Na Wzgórzach 20, którego elewacja, tylko w tym roku została czterokrotnie zniszczona. Koszty poniesione przez ZBK na oczyszczanie budynków szacuje się na przeszło 45 000 zł.

Bardzo duże straty odnotowuje również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Usuwane bazgrołów z automatów KKM, obiektów MPK oraz pojazdów kosztowało miasto prawie 30 000 zł

Murale

Walka z nielegalnym graffiti to nie tylko programy edukacyjne, interwencje policji i straży czy akcje usuwania niechcianych malunków. Zarząd Budynków Komunalnych w ramach współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej UMK zlecił wykonanie muralu na elewacji budynku położonego przy ul. Mogilskiej 43b – „Kraków w formie” autorstwa Wojciecha Rokosza. Mural ma promować zdrowy ruch w plenerze z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowej. Podobną strategię walki z bazgrołami stosuje Wydział Edukacji UMK.

Zamalowując nielegalne malunki, tworzy murale na budynkach szkół, angażując w to uczniów. Murale stają się antidotum na szpecące napisy graffiti, a ich powstanie można wykorzystać jako pretekst do podjęcia z młodzieżą dyskusji, na temat wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Troska o najbliższe otoczenie, wrażliwość estetyczna i świadomość ładu przestrzennego to wartości do których warto przekonywać uczniów już od najmłodszych lat.

pokaż metkę
Autor: DAGMARA CHYLEWSKA-OLECH
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-09
Data aktualizacji: 2021-12-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź