Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zakończono termomodernizację budynków oświatowych

Zakończyły się prace termomodernizacyjne placówek oświatowych przewidziane na 2021 rok, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tym projektom jednostki zyskały nowy, odświeżony wygląd, a także zredukowano zużycie energii o 44 proc., a emisję dwutlenku węgla o 41 proc. w rozrachunku rocznym. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Fot. materiały MCOO

W 2021 roku wykonano termomodernizację budynków:

  • Samorządowego Przedszkola nr 179 przy ul. Sanockiej 4
  • Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204
  • Szkoły Podstawowej nr 103 na os. Kolorowym 29
  • Samorządowego Przedszkola nr 131 (w całości sfinansowana z budżetu miasta)

Budynki przeznaczone na realizację zadań oświatowych poddane zostały kompleksowej modernizacji energetycznej. W ramach robót ocieplono ściany, zamontowano nowe okna i drzwi (szkoła nr 111 i przedszkole nr 179), odnowiono dachy oraz wykonano nowe elewacje. Dzięki temu budynki zyskały nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale i estetycznym. Dodatkowo zastosowano powłokę antygrafitti, która pozwala na łatwiejsze usunięcie „bazgrołów” ze ścian. W obiektach wykonano także kompleksowe modernizacje instalacji centralnego ogrzewania.

Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Bieżanowska

Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 4 377 000 zł, z czego 2 050 292 zł pochodziło z dofinansowania w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Pozostałe środki czyli 2 326 707 zł pochodziły z budżetu miasta.

Przedszkole nr 179 ul. Sanocka

Przedszkole nr 179, ul. Sanocka

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-08
Data aktualizacji: 2022-01-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź