Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO

Przyznawane od kilku lat Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea pomaga młodym zdolnym krakowianom przezwyciężyć bariery materialne i rozpocząć wymarzone studia. W tym roku wyróżnienie otrzymała Kamila Grudniewska – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, laureatka wielu olimpiad i konkursów, zaangażowana w liczne projekty szkolne i pozaszkolne, a obecnie studentka prawa oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stypendium Lea 2021
Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Prezydenckie stypendium otrzymuje co roku uzdolniony absolwent, któremu sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie studiów. W ślad za pamiątkowym dyplomem na konto laureata trafia około 7 tys. zł – z przeznaczeniem na dalsze kształcenie. Pozwala to sfinansować wydatki związane z rozpoczęciem studiów na publicznej uczelni czy też opłacić czesne, jeśli uczeń wybierze szkołę prywatną.

Kandydatów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez rady pedagogiczne i rady rodziców. Wniosek musi być szczegółowo umotywowany, m.in. zawierać opis osiągnięć ucznia oraz jego sytuacji materialnej. Laureata wybiera kapituła powołana przez prezydenta Krakowa.

W 2021 r. kapituła zdecydowała o przyznaniu stypendium absolwentce I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego. 7 grudnia pamiątkowy dyplom, książkę o Juliuszu Leo oraz upominek wręczył laureatce prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kamila Grudniewska, absolwentka „Nowodworka”, rozpoczęła właśnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – na dwóch kierunkach: prawie i socjologii. Te dziedziny były jej bliskie już w liceum, które ukończyła z wysokimi wynikami. Odnosiła sukcesy w olimpiadach i konkursach, wielokrotnie zdobywając tytuły laureata, m.in. w Olimpiadzie Znajomości Afryki, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Ucznia, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie czy Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Była też laureatką Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, w którym wyróżniani są młodzi ludzie pokazujący, że można łączyć naukę i szkolne obowiązki z działalnością prospołeczną i charytatywną. Była też współautorką badania „Młodzi w czasach koronawirusa”, organizowanego w ramach działalności ambasadorskiej na rzecz Unijnego Dialogu Młodzieżowego w Polsce, we współpracy z badaczkami: dr Urszulą Markowską-Manista (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Dominiką Zakrzewską-Olędzką (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

Na długiej liście osiągnięć laureatki znajdują się również: zaangażowanie w samorządzie uczniowskim i harcerstwie, aktywność w szkolnym wolontariacie (organizacja i koordynacja wielu akcji), reprezentowanie szkoły w Krakowskim Parlamencie Młodzieży, koordynacja na poziomie szkoły projektu „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, organizacja cyklu „Spotkania z Pasją” na temat sportu i wspierania bezdomności, przewodzenie szkolnej drużynie debatanckiej w Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pileckiego oraz w Ogólnopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich w 2020 r., a także prowadzenie jednej z dwóch drużyn I LO, biorących udział w edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r., udział w Krakowskiej Akademii Samorządności i Szkole Liderów. Podkreślenia wymaga zaangażowanie laureatki w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego (ambasadorka Lokalnej Partycypacji przy UMK, ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju przy Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce), na rzecz młodzieży (redaktorka sekcji edukacji Małopolskiego Portalu Młodzieżowego, radna Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN) oraz na rzecz klimatu (radna Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji 2020–2022).

Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea jest częścią funkcjonującego od 2015 roku Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, który przewiduje różne formy nagradzania i motywowania dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w nauce. stypendium jest także formą upamiętnienia wybitnego włodarza Krakowa z lat 1904–1918.

bs_211207_7813.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_211207_7821.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_211207_7827.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_211207_7834.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_211207_7839.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_211207_7813.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
bs_211207_7821.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
bs_211207_7827.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
bs_211207_7834.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
bs_211207_7839.jpg-Stypendium Juliusza Lea dla absolwentki I LO
pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-07
Data aktualizacji: 2021-12-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź