Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Społeczne usługi metropolitalne

Siódmy tematyczny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był tematyce usług społecznych. Uczestnicy dyskusji odpowiadali m.in. na pytania: jakie działania powinny podjąć gminy Metropolii Krakowskiej w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla mieszkańców? Jak zmiany demograficzne i społeczne wpłyną na intensyfikację działań w tym obszarze?

Fot. materiały prasowe

– Wierzę, że współpraca na rzecz tworzenia nowoczesnych i dostępnych usług społecznych na terenie Metropolii Krakowskiej przyniesie niezwykłe korzyści nie tylko lokalnym samorządom, ale przede wszystkim mieszkańcom naszego obszaru – mówił Artur Kozioł, burmistrz miasta i gminy Wieliczka podczas otwarcia spotkania.

Szanse i wyzwania jakie niesie ze sobą przyszła dekada przedstawione zostały w prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030. Opracowana strategia zawiera zbiór rozwiązań, jakie musimy wdrożyć i wskazuje na narzędzia, które mogą nam przy tym pomóc. – Współdziałanie w dziedzinie usług społecznych powinniśmy skupić na projektach dotyczących usług opiekuńczych i zdrowotnych, mających przygotować samorządy na zmiany demograficzne i społeczne. Aktywnej współpracy i reakcji będą wymagać także postępujące procesy migracyjne – mówił Kozioł.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań powinno przebiegać w usługach społecznych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr - Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
  • Łukasz Bartkowicz - dyrektor naczelny z Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych.

Imigranci w Krakowie - badania ruchów migracyjnych

Ile osób pochodzących z innych krajów mieszka w Krakowie? Jak pandemia przełożyła się na tę liczbę? Z jakich krajów pochodzą cudzoziemcy i które dzielnice Krakowa wybierają jako miejsce do zamieszkania? Odpowiedzi na te pytania przedstawił w swojej prelekcji dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr, ekspert Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji w Krakowie. Intrygującym tematem w zakresie ruchów migracyjnych jest wpływ na nie pandemii COVID-19. Choć nieznacznie spowolniła ona napływ cudzoziemców do miasta to jest on wciąż wyraźnie widoczny. – W obliczu pierwszej fali pandemii część cudzoziemców wyjechała z Krakowa i Polski, jednak po odblokowaniu i ożywieniu gospodarki latem wielu z nich ponownie wróciło do naszego miasta. W rezultacie w ujęciu rocznym zatrudnienie cudzoziemców nawet nieznacznie wzrosło między październikiem 2019 a 2020, natomiast liczba osób bezrobotnych – mimo pewnego zwiększenia – ma nadal charakter marginalny - mówił.

Robotyzacja wsparciem Miejskiego Centrum Opieki

Opieka nad osobami starszymi, przewlekle niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – czy to możliwe? Miejskie Centrum Opieki udowadnia, że tak – realizując liczne projekty rozwojowe, które w znaczący sposób usprawnią działania opiekuńcze i administracyjne.

– MCO w Krakowie realizuje projekt zakładający zautomatyzowanie wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie robotów odciążających personel medyczny i oszczędzających czas potrzebny na leczenie, pielęgnację, opiekę i rehabilitację - mówił Łukasz Bartkowicz, dyrektor naczelny Miejskiego Centrum Opieki. – Dodatkowo planowane jest wdrożenie formy opracowania dokumentacji medycznej głosem z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dodał.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

O tym, jakie działania są planowane do realizacji w przyszłym roku, rozmawiano podczas sesji warsztatowej. Uczestnicy krok po kroku – wizualizując oraz werbalizując poszczególne elementy projektu rocznego planu prac na 2022 r. – omawiali zakres priorytetowych do realizacji działań. Wyjątkowym zakończeniem działań było wspólne „ułożenie Metropolii”.

Tydzień z Metropolią

Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta sesja walnego zebrania członków, która odbędzie się 14 grudnia. Po jej zakończeniu odbędzie się podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące II Forum Metropolii Krakowskiej tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-07
Data aktualizacji: 2021-12-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź