Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co nowego w planie dla Pasternika?

To już kolejne wyłożenie części projektu planu dla obszaru Pasternik, znajdującego się w dzielnicy Prądnik Biały. Objęty planem teren znajduje się pomiędzy ulicami: Jasnogórską, Pasternik oraz Starego Dębu.

Projekt obejmuje ponad 230 ha powierzchni i określi zasady ochrony oraz kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto jego celem jest także ochrona terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz obiektów zabytkowych.

Do 20 grudnia mieszkańcy mogą zapoznać się z częścią planu, prognozami oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w zakresie wprowadzonych zmian, wynikających z przyjęcia przez Radę poprawek do projektu oraz uzyskanych uzgodnień.

Planiści zachęcają także do dyskusji, również online, która odbędzie się 6 grudnia, natomiast uwagi można składać do 3 stycznia.

Prace nad sporządzeniem planu prowadzone są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.

Rada Miasta przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu 25 maja 2016 r. Z całą procedurą powstawania tego projektu można zapoznać się tutaj.

Szczegółowe informacje o zasadach zapoznawania się z wykładanym projektem planu, dyskusji publicznej oraz terminie i sposobach składania uwag znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-30
Data aktualizacji: 2021-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź