Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

#ZaprojektujMy Kraków – zakończyły się spotkania z mieszkańcami

Zakończyły się trwające od października spotkania w ramach konsultacji społecznych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta #ZaprojektujMy Kraków.

Kraków
Fot. Jan Graczyński

Aktualnie trwają prace nad analizą zebranych w tym czasie opinii, propozycji i postulatów mieszkańców zgłoszone podczas wszystkich pięciu spotkań.

Głównym celem tych spotkań było poznanie spojrzenia mieszkańców na przyszłość miasta – zebranie propozycji, opinii i oczekiwań mieszkańców odnośnie dalszego rozwoju w oparciu o przedstawione uwarunkowania w danym obszarze tematycznym. Mieszkańcy wzięli udział w rozmowach na temat dziedzictwa kulturowego miasta, komunikacji i infrastruktury, debatowali o tym jak się mieszka i jak pracuje w Krakowie, a także czy można pogodzić rozwój miasta i ochronę przyrody.

23 listopada odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłaszania dodatkowych postulatów do niedzieli, 28 listopada.

Po każdym spotkaniu publikowany był raport z opiniami uczestników. Z wnioskami można zapoznać się tutaj.

Zbiorczy raport dotyczący wszystkich omówionych zagadnień zostanie opracowany do końca stycznia 2022 r. W dyskusji można było wziąć udział zarówno w formie stacjonarnej, jak również online.

– Z uwagi na aktywny udział mieszkańców w konsultacjach, a także – co trzeba podkreślić – merytoryczne opinie sformułowane w trakcie warsztatów, udało się zebrać obszerny zasób materiałów w zakresie wytycznych i oczekiwań mieszkańców na temat dalszego rozwoju Krakowa – mówiła Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego.

– Wszystkie głosy mieszkańców będą cennym materiałem informacyjnym i zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad dokumentem Studium, przy określeniu kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta – dodała.

W pierwszej połowie przyszłego roku zostanie opracowana koncepcja studium. Następnie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z harmonogramem, planowany termin rozpatrzenia wniosków oraz wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu przewidziano na drugą połowę następnego roku. W okresie wyłożenia tego projektu będzie możliwe zapoznanie się ustaleniami studium oraz składanie ewentualnych uwag.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-25
Data aktualizacji: 2021-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź