Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków doceniony w konkursie „Ekolaury” 2021

Zaangażowanie na rzecz wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, wysoki poziom recyklingu, innowacyjne rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej – to obszary, w których Kraków został wyróżniony w 20. edycji konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021”. Gala wręczenia nagród odbyła się 23 listopada w Katowicach. Plebiscyt promuje najefektywniejsze i innowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Fot. krakow.pl

Kraków zdobył nagrodę w kategorii „Gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym ”– za osiągnięcie jednego z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce, a także za inwestycje w budowę i modernizację infrastruktury związanej z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Uruchomiony w 2013 r. Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jest konsekwentnie rozwijany i realizuje z dużą rezerwą obecne unijne wskaźniki dotyczące odzysku i składowania odpadów. Aby sprostać kolejnemu wyzwaniu, jakim będzie podniesienie wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 65 proc., miasto wkrótce rozpocznie budowę Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, które będzie obejmowało sortownię, zakład produkcji granulatu oraz zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Więcej na ten temat tutaj.

Realizacja tej inwestycji przybliży Kraków do kolejnego celu, jakim jest transformacja w miasto cyrkularne. Nie umknęło to uwadze jury konkursu – Kraków otrzymał wyróżnienie za opracowanie cyrkularnej strategii dotyczącej wdrożenia w mieście gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest ona efektem programu Circular Cities, realizowanego w latach 2019–2020 przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, we współpracy z firmą Metabolic oraz fundacją INNOWO. W strategii zdefiniowano cztery cyrkularne wizje Krakowa, zawierające 24 innowacyjne działania, których realizacja umożliwi transformację miasta w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej na ten temat tutaj.

W plebiscycie przyznawane są także „Ekolaury XX-lecia” za działania, które w dłuższej perspektywie znacząco poprawiły stan środowiska. Tegorocznym laureatem zostały Wodociągi Miasta Krakowa SA, docenione za wieloetapowe przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie od 20 lat pod wspólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Składa się na nie m.in. budowa oczyszczalni ścieków Płaszów II, zbiorników wody pitnej Górka Narodowa Wschód, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy oraz modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej w zakładzie uzdatniania wody Raba, umożliwiająca zastosowanie jednej z najnowocześniejszych technologii – dezynfekcję za pomocą lamp UV. Więcej na ten temat tutaj.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Głównym celem jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. „Ekolaury” i wyróżnienia przyznawane są w dziewięciu kategoriach.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-25
Data aktualizacji: 2021-12-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź