Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zrównoważone budowanie się opłaca

Architekci odegrają w nowym projektowaniu rolę kluczową.

W branży budowlanej dominuje obecnie  chęć zysku. Jak przekonuje znany portugalski architekt  Álvaro Leite Siza korzystne dla wszystkich, także ekonomicznie, jest projektowanie miast z poszanowaniem natury. Podczas wywiadu udzielonego na platformie Future Builders został zapytany, jak ma wyglądać przyszłość projektowania i budowania. Odpowiedział: “To architekci mogą przekonać inwestorów do rozwiązań zrównoważonych i pokazać, że sprawdzi się to także w wymiarze finansowym”.

Ważnym pytaniem, jakie padło w wywiadzie było to, czy wciąż aktualne pozostaje hasło: “forma podąża za funkcją”. Czy forma nie powinna dziś odnosić się do wyzwań środowiskowych? Forma może iść w ślad za funkcją, a jednocześnie za nowym podejściem, jakim jest zrównoważony rozwój. Gdy mówimy o formie, mówimy o kształtowaniu przestrzeni. Istnieje rozwiązanie większości problemów jakie przed nami stoją. Architektura może je rozwiązywać w sposób wrażliwy, pozostając w dialogu z naturą.

Z takim podejściem wiąże się stworzenie nowej listy priorytetów dla projektowania architektonicznego. Najważniejszym z nich nie powinno być, jak dotąd kształtowanie przestrzeni, ale ograniczanie śladu węglowego. Te dwie funkcje nie stoją ze sobą w sprzeczności. Projektując budynek architekci planują jego umiejscowienie w przestrzeni. W procesie projektowym powinni równocześnie analizować wpływ, jaki będzie on miał na otaczające środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Potrzebne do tego nowe technologie  nie są jeszcze w tej branży rozpowszechnione.

Architekci stoją obecnie przez sporym wyzwaniem: jak pogodzić oczekiwania inwestorów z odpowiedzialnością za stan środowiska i jakość krajobrazu. Interwencje w przestrzeń muszą być zaplanowane w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Nie wszyscy inwestorzy dojrzeli jednak do rozwiązań proekologicznych, dlatego ogromną rolę w procesie podejmowania decyzji ma do odegrania architekt.

W wytyczaniu nowych kierunków istotne znaczenie ma promowany przez UE projekt Nowego Europejskiego Bauhausu, który połączy design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.  

Ważnym aspektem zrównoważonego budownictwa jest rewitalizacja. Zamiast budować nowe, lepiej efektywnie wykorzystać już istniejące budynki. To ważne, aby zachować architektoniczne dziedzictwo. Przystosować je dla współczesnych potrzeb, nie zmieniając  pierwotnego charakteru. Do tego potrzebna jest jednak wola  polityczna po stronie władz lokalnych i samorządowych.

Future Builders to platforma dyskusji na temat przyszłości tworzenia miast, gdzie aktywni są także architekci z Polski, którzy pracują przy nowatorskich, międzynarodowych projektach. Udział w nich daje architektom możliwość uczestniczenia w dyskusji o projektowaniu przestrzennym miast, która często jest zdominowana przez interesy polityków i lobby biznesowe.

Więcej na ten temat tutaj

Zrównoważone budowanie 2
Źródło: www.miasto2077.pl
pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-11-19
Data aktualizacji: 2021-11-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź