Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ostatnie zmiany w budżecie miasta 2021

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Fot. pixabay.com

Trzy spośród opiniowanych druków dotyczyło zmian w budżecie na rok 2021. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.733.000 zł, w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (środki pieniężne z likwidacji spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku z planowanym założeniem spółki KRAKÓW5020 Sp. z o.o. i koniecznością zabezpieczenia kapitału zakładowego. Kolejny druk to także zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem między innymi na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na cmentarzach Podgórskim i Rakowickim.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali również projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774" oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XCIV/2463/18 w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych według druku nr 2297.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-11-17
Data aktualizacji: 2021-11-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź