Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O budowie drogi i taksówkach

Na temat budowy ulicy 8 Pułku Ułanów oraz bieżących problemów krakowskich taksówkarzy rozmawiali radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Ulica 8 Pułku Ułanów, która połączyć ma ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka, Jana Brożka i gen. Stefana Grota Roweckiego, ma za zadanie usprawnić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Nowa droga ma poprawić komfort podróżowania mieszkańców na granicy Dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską. 

- Jako mieszkańcy codziennie odczuwamy brak realizacji tej inwestycji – mówił radny Michał Starobrat o przedłużających się pracach przy powstaniu tej drogi. Budowa tej ważnej dla mieszkańców Dzielnic VIII i IX arterii podzielona została na etapy – najbardziej zaawansowane są etapy 3. i 4., w przypadku etapu 3. najprawdopodobniej w połowie 2022 r. uda się uzyskać decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). – W przypadku budowy tej ulicy napotykamy na różne przeszkody. Mieszkańcy składają wiele wniosków, żaden nie pozostaje bez rozpatrzenia. Po drodze okazało się też m.in., że należy przeprojektować układ drogowy przy skrzyżowaniu ulic Jana Kantego Przyzby i Obozowej i wprowadzenia w tym miejscu ronda. Zasadna była też zmiana lokalizacji przystanków przy ul. Torfowej. Mieszkańcy sprzeciwiali się też wobec planów przyłączenia ul. Karola Szczerbińskiego do ul. 8 Pułku Ułanów – mówiła Anna Twardowska, p.o. zastępcy dyrektora ds. infrastruktury technicznej w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

- Wydaje mi się, że ciągle analizowane wnioski mieszkańców spowodują, że ta inwestycja nigdy się nie rozpocznie. I brakuje koordynacji, by wszystkie uzgodnienia przeprowadzać w jednym czasie – dodawał radny Starobrat. Z kolei Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, tłumaczył, że ważne jest pochylenie się nad uwagami mieszkańców, żeby potem na etapie wydawania decyzji ZRID nie pojawiły się odwołania. Radny Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji pytał, czy spodziewane są odwołania od decyzji ZRID. – Przy tak dużej inwestycji i tego jak bardzo ingeruje ona we własność mieszkańców, możemy się spodziewać odwołań. Staramy się jednak wszystko wyjaśniać na etapie projektowym – odpowiadała Anna Twardowska.

O taksówkach w Krakowie

Radny Łukasz Sęk złożył wniosek, który został przyjęty przez Komisję, by skład zespołu roboczego ds. realizacji postulatów krakowskiego środowiska taksówkarskiego został poszerzony o członków Rady Miasta Krakowa. Jest on m.in. pokłosiem dyskusji na sesji RMK w związku z procedowanym projektem uchwały zmieniającym uchwałę nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych. Natomiast radny Grzegorz Stawowy sugerował, by rozpocząć dyskusję m.in. nad ujednoliceniem wyglądu krakowskich taksówek.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774" (druk nr 2280) oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XCIV/2463/18 w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych (druk nr 2297).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-11-16
Data aktualizacji: 2021-11-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź