Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków rozpoczął prace nad „Standardem klimatycznym”

Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania dokumentu o nazwie „Standard klimatyczny” dla istniejących i planowanych budynków użyteczności publicznej w Krakowie – za nami. Sporządzenie dokumentu zleciła naukowcom z Politechniki Krakowskiej miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. „Standard klimatyczny” ma być przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego przeznaczoną dla: projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Współpraca między przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzących procesy inwestycyjne w obszarze budownictwa oraz przedstawicielami świata nauki rozpoczęła się od prezentacji założeń koncepcyjnych procesu inwestycyjnego. Kolejne omówione kwestie to standardy energetyczne, architektoniczne oraz te, dotyczące kształtowania optymalnego mikroklimatu wewnątrz i na zewnątrz budynków. Poruszono również problem gospodarowania wodami opadowymi w otoczeniu budynków i możliwości implementacji wokół budynków zielono-niebieskiej infrastruktury.

Recykling materiałów budowlanych

Naukowcy Politechniki Krakowskiej zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wypracowania procedur recyklingu materiałów budowlanych pochodzących z remontowanych lub wyburzanych obiektów. W przyszłości remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej będzie realizowana zgodne z ideą zero waste. Zdaniem ekspertów z PK materiały pozyskiwane z rozbieranych i remontowanych budynków np. okna czy gruz budowlany mogą być wykorzystane ponownie w procesie budowlanym.

– Zmiany są konieczne, traktujemy je wszystkie jak ewolucję w budownictwie, a nie rewolucję – zaznaczyła dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali opracowanie standardów klimatycznych dla budynków miejskich o różnej funkcjonalności, w tym dla placówek oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, które wymagają specjalnych rozwiązań ze względu na zindywidualizowane potrzeby różnych grup społecznych. W przyszłości budynki będą tak projektowane, aby gwarantowały odpowiedni dla użytkowników komfort cieplny, akustyczny, wizualny, ergonomię oraz wysoką jakość powietrza wewnętrznego. Rozważana była również możliwość certyfikowania budynków.

Przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych oraz naukowcy Politechniki Krakowskiej do dyskusji wrócą jeszcze w tym roku. Poruszone tematy zostaną teraz szczegółowo przeanalizowane wewnątrz jednostek odpowiedzialnych za realizację procesów inwestycyjnych w mieście, a uwagi i komentarze do przedstawianych na spotkaniu koncepcji posłużą naukowcom do udoskonalenia zaprezentowanych rozwiązań. Prace nad dokumentem potrwają do połowy przyszłego roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-12
Data aktualizacji: 2021-11-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź