Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wpis do rejestru zabytków lotniska w Czyżynach uchylony

We wtorek, 26 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił decyzję ministra kultury i poprzedzającą ją decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru zabytków tzw. pola wzlotów lotniska w Czyżynach oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

Fot. pixabay.com

W ustnych motywach sąd wskazał, że choć zasadniczo nie przeczy możliwości prowadzenia przez konserwatora postępowania w sprawie dotyczącej zabytku, jednak na obecnym etapie postępowanie dotknięte jest wadami, które skutkują uchyleniem decyzji obu instancji.

Sąd zwrócił uwagę, że organ pierwszej instancji prowadził postępowanie w kierunku wpisania obszaru kulturowego, po czym wydał decyzję w innym przedmiocie, a organ drugiej instancji to utrzymał. Organ prowadził postępowanie w konkretnym kierunku, badał przesłanki, po czym w decyzji zmienił spojrzenie na zabytek.

W uzasadnieniu wskazano, że ochroną ma być objęty zabytek jako taki i organ powinien zbadać, czy pole wzlotów wypełnia definicję zabytku. Stwierdzono, że istotą ochrony nie może to być ochrona terenu zielonego lecz zabytku. Organ powinien wyjaśnić dlaczego obszar ma być chroniony. Sąd przywołał, że istnieją podobne zabytki, jak np. teren, gdzie miała miejsce bitwa pod Grunwaldem. Organ w postępowaniu powinien rozważyć istnienie interesu społecznego, czy jest potrzeba ochrony, skoro wpisane są już inne zabytki z tego obszaru.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-27
Data aktualizacji: 2021-10-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź