Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O sprawach ważnych dla dzielnic na Konwencie

W środę 27 października o godzinie 16.00 w salach Lea i Kupieckiej przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa.

Fot. Jan Graczyński

Podczas Konwentu zostanie wybranych dwóch nowych członków zespołu zadaniowego ds. Przyszłości Dzielnic, omówiony  zostanie również udział przedstawicieli dzielnic w Radzie Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiciele Grodzkiego Urzędu Pracy zaprezentują najnowsze wydanie Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Mówić też będą o możliwości przeprowadzenia przez GUP spotkań w dzielnicach.

Przypomnijmy, że Zespół Konsultacyjny do spraw Dzielnic, zwany Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, powołany został przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 358/2017 z 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami (Zarządzenie nr 181/2019 z 30 stycznia 2019 r.). Konwentowi przewodniczy Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.  

Zalążkiem Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic, które rozpoczęły się jeszcze w 1993 roku. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego – zwanego Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Jednak szybko wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Konwent zapewnił płaszczyznę komunikacji przedstawicieli dzielnic z Radą Miasta Krakowa i Prezydentem.

Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych służb, co daje okazję do bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma charakter wyłącznie opiniodawczy i doradczy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2021-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź