Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O remontach nakładkowych i budowie chodników

Dwa wnioski oraz dwa projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa – w sprawie budowy chodników oraz nakładek asfaltowych – przyjęli radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

- Listy zostały zweryfikowane, uwzględnione zostały sugestie radnych dotyczące wnioskowanych przez nich ulic potrzebujących remontów nakładkowych – mówił Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji. Radny Jakub Kosek zastanawiał się nad zasadnością programu w tak odległej perspektywie czasowej. – Program nakładkowy to szybkie działanie, a stan ulic może się znacznie zmienić w ciągu 5 czy 6 lat. Zróbmy ten program na 2 lata – sugerował radny Kosek.

- Szykuje się duża zmiana w finansowaniu samorządów, nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w przyszłym roku. Natomiast w przypadku zbiorowych postępowań na remonty nakładkowe można poczynić spore oszczędności – mówił Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

- Trzeba brać pod uwagę, jak bardzo zdrożały materiały budowlane. Nie rezygnujemy z formuły przetargu – dzięki niej i większym oszczędnościom można zrobić remonty nakładkowe na większej ilości ulic – mówił Piotr Trzepak, p.o. zastępcy dyrektora ds. Dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. – A listę zawsze można skorygować – dodawał radny Jacek Bednarz. Radni przyjęli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji zadań z zakresu modernizacji dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków - nakładki asfaltowe - w latach 2022-2026 oraz przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie modernizacji dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków - nakładki asfaltowe - w latach 2022-2026.

- Temat programu budowy chodników poruszany był na Komisji już kilkukrotnie. Lista została zweryfikowana o propozycje radnych po ostatnim posiedzeniu Komisji w tej sprawie. Natomiast musimy mieć świadomość, że zadań z dolnej części listy może nie udać się zrealizować w proponowanym zakresie czasowym – mówił Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji. – Zdarzają się sytuacje, że nie pojawiają się żadne oferty na wykonanie chodnika i cała procedura musi zostać ponowiona – mówił do radnych Janusz Zagórski, zastępca dyrektora ds. Inwestycji w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Radni przyjęli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji zadań dotyczących budowy chodników na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2022-2025. Przyjęli też projekt uchwały w sprawie w ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie budowy chodników w latach 2022-2025. Najprawdopodobniej oba projekty uchwał procedowane będą na sesji Rady Miasta Krakowa 3 listopada.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-19
Data aktualizacji: 2021-10-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź