Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Informacja o premetrze i plany miejscowe, czyli 70. sesja Rady Miasta Krakowa

20 października radni zebrali się na 70. zwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Jednym z punktów posiedzenia była informacja Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Przypominamy, że sesję można było śledzić online na stronie: www.rmk.krakow.pl.

Fot. Mateusz Mosiala

W porządku obrad znalazła się także informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach opracowania pn. „Opracowanie Mapy Obszarów Aktywnej Wegetacji Roślin”.

W trybie jednego czytania radni zdecydowali o nadaniu nazwy ulicy. Projekt uchwały w tej sprawie złożył Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Imię Marcina Wencla może nosić ulica, położona w Dzielnicy III Prądnik Czerwony łącząca ul. Lublańską z ul. Promienistych. Marcin Wencel był krakowskim przedsiębiorcą, społecznikiem i filantropem. W latach 30. XX wieku piastował funkcję prezesa Klubu Sportowego „Prądniczanka”. O nadanie nazwy ulicy im. Marcina Wencla Przewodniczący RMK wystąpił na prośbę mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

W porządku obrad znalazła się także uchwała kierunkowa autorstwa Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczyła ona ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie. Projekt procedowany był w trybie jednego czytania.

Radni zajeli się także planami przestrzennymi. W pierwszych czytaniach procedowali uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap B podetap B2 oraz dla obszaru „Lindego”. W drugim czytaniu wypowiadali się w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice – Nad Wilgą”. Natomiast w trybie jednego czytania decydowali w głosowaniu o losie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowice” oraz „Niebyła – Na Wzgórzach”.

W pierwszym czytaniu radni zajeli się projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030”.  Podejeli także decyzję w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Porządek obrad

Przypominamy, że mieszkańcy mogą zdalnie zabrać głos podczas sesji RMK. W tym celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy powinni też określić, w którym punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link umożliwiający – poprzez aplikację Microsoft Teams – zdalne uczestnictwo w sesji RMK oraz zabranie głosu w dyskusji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-15
Data aktualizacji: 2021-10-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź